Vacature jobstudenten Buitenschoolse Kinderopvang

Momenteel zijn we nog op zoek naar 2 jobstudenten ter ondersteuning van het team begeleidsters in de Buitenschoolse Kinderopvang 'De Meerkatjes' tijdens de maanden juli en augustus 2019.

Hoofddoel van de functie

Als jobstudent binnen de Buitenschoolse Kinderopvang sta je mee in voor de dagelijkse begeleiding van kinderen in groepsverband. Tot deze dagelijkse begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creëren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen. Het concrete takenpakket hangt mee af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de zorgbehoeften van de kinderen.

voor wie?

Wie kan zich hiervoor kandidaat stellen ?

Iedereen die aan volgende voorwaarden voldoet:

Je voldoet aan één van de kwalificatievereisten vooropgesteld door Kind en Gezin:

 • derde jaar van de derde graad kinderzorg
 • tweede jaar van de derde graad sociaal technische wetenschappen of jeugd- en gehandicaptenzorg
 • derde jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepwerking
 • derde jaar van de vierde graad van de richting ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige
 • attest 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' georganiseerd door de VDAB
 • attest dat bevestigd dat het eerste en tweede studiejaar van de bachelor opleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht is voltooid.

Je slaagt in een selectieprocedure die naar de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de kandidaten peilt.

Voor meer gedetailleerde informatie kan je het bijgevoegde functieprofiel bekijken.

voorwaarden

algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Voor deze functie kan je solliciteren tot en met zondag 7 april 2019 door je sollicitatiedossier te bezorgen aan Gemeente Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout.

Hoe bezorg je dit?

 • ofwel per post aan Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • ofwel geef je het tegen ontvangstbewijs af bij team personeel in het gemeentehuis.

Waaruit bestaat je sollicitatiedossier?

 • een afschrift van het gevraagde diploma (of een attest van de school waarop vermeldt staat welke opleiding je volgt en in welk studiejaar je momenteel zit)
 • een curriculum vitae
 • een geldig student@work attest.

bedrag

De jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang ontvangen een maandwedde verbonden aan de loonschaal C1-C3.

meer info

De selectieprocedure zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 24 april 2019.

De weerhouden kandidaten ontvangen een uitnodiging per e-mail in de week van 15 april 2019 (je vermeldt dus best je e-mailadres op je cv).

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, het functieprofiel en de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij Isabelle Vangeel, coördinator buitenschoolse kinderopvang, op het telefoonnummer 014 30 72 95 of via e-mail aan isabelle.vangeel@meerhout.be.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.