Vacature jobstudenten team gras en groen

Ben je student en heb je zin om deze zomer een centje bij te verdienen?

Werk je graag in de buitenlucht en wil je graag je steentje bijdragen om Meerhout mooi te maken?

Dan hebben wij jou nodig!

Ons team gras en groen binnen de Prio dienst van Meerhout kunnen deze zomer gerust wat hulp van jou gebruiken.

Elke dag zorgen zij voor het onderhoud in onze gemeente door:

 • de aanleg en het onderhoud van groene parkjes en pleintjes (team groen)
 • het onderhouden van de begraafplaats (team groen)
 • gras maaien (team gras)
 • zwerfvuil in gras opruimen (team gras)
 • onkruid bestrijden (team gras)

voor wie?

We zijn op zoek naar jobstudenten voor de maand juli en voor de maand augustus.

Ter ondersteuning van onze teams gras en groen zoekt lokaal bestuur Meerhout

 • jobstudenten ter ondersteuning van het team gras 
  • leeftijd: de kandidaten zijn minstens 18 jaar oud
  • plaats tewerkstelling: flexibel inzetbaar voor verschillende opdrachten in de gemeente 

We zoeken 2 jobstudenten voor de maand juli en 2 jobstudenten voor de maand augustus.

 • jobstudent ter ondersteuning van het team groen:
  • leeftijd: de kandidaat is minstens 18 jaar oud
  • plaats tewerkstelling: flexibel inzetbaar voor verschillende opdrachten in de gemeente

We zoeken nog 1 jobstudent voor de maand augustus.

voorwaarden

algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor deze functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor deze functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de Nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de Nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereisten opgelegd volgens de reglementering van de hogere overheid.

procedure

Solliciteren om als jobstudent bij lokaal bestuur Meerhout aan slag te gaan, kan door het bijgevoegde sollicitatieformulier ingevuld en ondertekend te bezorgen.

 • ofwel mail je het document naar vacatures@meerhout.be
 • ofwel stuur je het document op met de post naar lokaal bestuur Meerhout, Markt 1, 2450 Meerhout (de poststempel geldt als bewijs van tijdige inzending)
 • ofwel deponeer je het document in de brievenbus aan het gemeentehuis van Meerhout

Let wel op dat je het document vóór zondag 15 april 2024 bezorgt! Nadien worden geen sollicitaties meer aanvaardt.

afhandeling

Als je in aanmerking komt om als jobstudent voor ons te werken, word je uitgenodigd voor een kort verkennend gesprek op woensdag 24 april 2024 in de namiddag op het gemeentehuis te Meerhout.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.