vacature teamleider groen en grijs

De teamleider groen en grijs wordt aangeworven in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds, niveau B1-B3.

Voor deze functie wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen in volgorde van geschiktheid.

Plaats in de organisatie en hoofddoel van de functie

De teamleider groen en grijs werkt onder de leiding van en rapporteert aan de manager grondgebonden zaken.

Hij/zij stuurt binnen de cluster grondgebonden zaken het deeldomein groen en grijs aan (overige 2 deeldomeinen betreffen facility en omgeving). Dit wil zeggen de technisch-administratieve medewerkers, de werkcoördinator en de buitenteams groen, wegen en logistiek, waarvan sommigen met een meer administratieve jobinhoud en anderen met een meer uitvoerende jobinhoud.

Hoofddoel van de functie

De teamleider groen en grijs:

 • staat in voor het personeelsmanagement van de medewerkers van het deeldomein groen en grijs
 • optimaliseert continu de teamwerking zowel van het administratieve team als van de uitvoerende teams
 • organiseert overleg en verzorgt de benodigde communicatie
 • ontwikkelt en beheert mede (het) beleid(s)documenten met betrekking tot het beheer van groen en grijs
 • beheert projecten inzake de aanleg of renovatie van openbare infrastructuur, al dan niet in eigen beheer, in de groene of grijze sector
 • monitort de opvolging van (reguliere) werken in eigen beheer.

voor wie?

Profiel (diplomavereisten)

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B; je beschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.

 Bij voorkeur beschik je over:

 • leidinggevende ervaring
 • technische achtergrond.

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking genomen te worden voor een functie moet je:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 'welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk'

Aan de kandidaat die aangesteld wordt, zal gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister te bezorgen, niet ouder dan drie maanden.

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Daarnaast moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (de gemeente Meerhout is gelegen op het Vlaams grondgebied waar de nederlandse taal gesproken wordt; de kandidaat die aangesteld wordt moet de nederlandse taal grondig beheersen)
 • slagen voor de selectieprocedure
 • voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

procedure

Wil je je kandidaat stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op dinsdag 5 maart 2019 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevraagde diploma.

 Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

Voor extra info omtrent de jobinhoud kan je terecht bij:

 • Peter Verryt, hrm-directeur, op het nummer 014 24 70 90
 • Flor Boven, algemeen directeur, op het nummer 014 24 99 23.

bedrag

Ons aanbod:

De teamleider groen en grijs ontvangt een maandelijkse wedde die valt in

de loonschaal B1-B3; bruto-maandwedde: 2 460,78 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling (B1 met 0 jaren anciënniteit).

Als voorbeeld en louter ter illustratie vind je hieronder het brutoloon bij een:

 • anciënniteit van 5 jaar: 2 674,14 euro per maand
 • anciënniteit van 8 jaar: 2 745,26euro per maand

Er kan tot maxium 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen.
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (premie ten laste gemeentebestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler.

meer info

Selectieprocedure en examendata

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen:

 • Deel I: een schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)
 • Deel II: een grondig sollicitatiegesprek
 • Deel III: een assessment center en psychotechnische screening.

Om voor de aanwerving in aanmerking te komen, dient de kandidaat:

 • minstens 30/50 te behalen in het schriftelijk gedeelte (60 %)
 • minstens 30/50 te behalen in het grondig sollicitatiegesprek (60 %)
 • in het assessment center en bij de psychotechnische screening voor de functie geschikt bevonden worden

Data selectieproeven

 • Deel I: schriftelijk gedeelte met competentieproef en gevalstudie(s)

Woensdag 3 april 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Meerhout, Markt 1.

 • Deel II: Grondig sollicitatiegesprek

Donderdag 8 mei 2019 vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis te Meerhout, Markt 1.

 • Deel III: Assessment Center en psychotechnische screening

Op afspraak, zo snel mogelijk, na beoordeling grondig sollicitatiegesprek door de selectiecommissie. (wordt voorzien in de loop van de maand mei in het kantoor van ondersteunend HR recruteringsbureau)

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.