Vacature vakman team wegen 2 (m/v)

De vakman team wegen 2 voert allerhande werken uit op zowel het openbaar verhard domein (grijs domein) van de gemeente als op het openbaar groen domein.

De taken die het team uitvoert op het openbaar grijs domein zijn:

 • herstellen van zandwegen en halfverhardingen
  • gaten in zandwegen opvullen
  • dolomietpaadjes aanvullen
 • herstellen asfaltwegen
  • opvullen van kleinere gaten met koude asfalt
  • opvullen van scheuren
 • herstellingen betonwegen
  • gaten in de betonwegen herstellen
  • kleinere verzakkingen uitslijpen en vervangen
 • kleinere klinkerwerken
  • klinkerwerken tot 10m2
  • kleinere verzakkingen in bestaande klinkerpaden en klinkerwegen herstellen
 • reinigen van goten/fietspaden
  • proper houden van de gemeentegoten en eventuele herstellingen
  • fietspaden: rand vrijwaren van onkruid, kleinere herstellingen

 

Taken die het team uitvoert op het openbaar groen domein:

 • aangezien er geen pesticiden meer gebruikt worden vanaf 2015, zal de vakman team wegen 2 ingezet worden in de manuele onkruidbestrijding in de verschillende plantsoenen
 • scheren van hagen
 • zwerfvuilbestrijding

Afhankelijk van de urgentie kan het team ingezet worden waar de urgentie het hoogst is.

Omdat het team wegen 2 de meest polyvalente ploeg is, zal dit team ook gevorderd kunnen worden op bevel van de burgemeester om dringende interventies uit te voeren op het gemeentelijk openbaar domein. Deze interventies kunnen plaatsvinden in het weekend, voor of na de uren. Dit team zal wel niet gevorderd worden wanneer de interventies moeten gebeuren aan technische installaties van een gebouw. Voorbeelden van interventies kunnen zijn: stormen in het weekend (verwijderen van bomen) of hevige regenval (afsluiten van straten, openen straatkolken, openen mangaten, .... ).

voor wie?

Voor de functie van vakman team wegen 2 is er geen diplomavereiste.

Je bent een handige Harry met groene vingers die houdt van flexibiliteit en autonomie.

 

voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. (de kandidaat die wordt aangesteld zal, voor hij/zij in dienst komt, opgeroepen worden voor een medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer)

De algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (De gemeente Meerhout is gelegen in de provincie Antwerpen, dat behoort tot het Nederlandse taalgebied. Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlands taalgebied gevestigd is, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied. Deze kandidaten beschikken over een grondige kennis van de Nederlandse taal (spreken, lezen, schrijven en begrijpen)
 2. slagen voor de selectieprocedure
 3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is (voor deze functie is er geen diplomavereiste)

 

 

 

 

procedure

De selectieprocedure bestaat uit twee onderdelen:

 • een schriftelijke en praktische proef
 • een mondelinge proef

Bij meer dan 40 geldige kandidaatstellingen vindt er een preselectie plaats op basis van meerkeuzevragen. Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten uit de preselectie worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van een ex aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.

Om te slagen dienen de kandidaten 50 % te behalen op de praktische en schriftelijke proef samen (30/60 punten).

Enkel de geslaagde kandidaten in de schriftelijk/praktische proef worden toegelaten tot het mondeling.

Om te slagen dienen de kandidaten 50 % te behalen in de mondelinge proef (20/40 punten).

Om te slagen moeten de kandidaten 60 % behalen op de schriftelijk/praktische proef en mondelinge proef tesamen (60/100 punten).

Examendata selectieprocedure (eventeel met preselectie)

(Donderdag 11 oktober 2018: preselectie)

Donderdag 25 oktober 2018: schriftelijke en praktische proef

Dinsdag 6 november 2018: mondelinge proef

bedrag

De vakman team wegen 2 wordt aangeworven in contractueel verband, voltijds voor onbepaalde duur.

Weddeschaal: D1-D3

Bruto maandwedde - D1 met 0 jaren anciënniteit: 1 854,69 euro (index 1,6734) bij een voltijdse tewerkstelling.

Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een haard- of standplaatstoelage
 • maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,23 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)

Voor deze functie wordt er een wervingsreserve aangelegd. Deze wervingsreserve is vastgesteld op drie jaar en kan met maximum twee jaar verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen.

wat meebrengen?

Wil je graag solliciteren voor deze functie, bezorg ons dan je sollicitatiedossier uiterlijk op vrijdag 28 september 2018, per post of tegen ontvangstbewijs.

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief of het volledig ingevulde sollicitatieformulier
 • curriculum vitae (CV).

 

Per post aan Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout

Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout.

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

meer info

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.