Zaal De Waai in Geel en De Zoerla in Westerlo worden ingericht als vaccinatiecentrum

In de Eerstelijnszone Zuiderkempen komen twee vaccinatiecentra. Inwoners van Geel, Laakdal en Meerhout zullen voor het coronavaccin terecht kunnen in zaal De Waai in Geel.

De Zoerla in Westerlo zal dienst doen als vaccinatiecentrum voor inwoners van Westerlo, Hulshout en Herselt. De komende weken gaan de gemeenten aan de slag om de vaccinatiecentra in te richten en start de zoektocht naar medische en ondersteunend personeel. Na een inloopperiode begint op 1 maart de collectieve vaccinatiecampagne met de inenting van 65-plussers en 45-plussers met onderliggende gezondheidsproblemen.

De zes gemeenten (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Hulshout en Herselt) en de Eerstelijnszone Zuiderkempen maken zich samen klaar voor de start van de grote vaccinatiecampagne. Lokale besturen kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om één en maximum twee geschikte locaties per Eerstelijnszone in te richten als vaccinatiecentrum. Op advies van de medische experts, die de gemeenten bijstaan in deze coronacrisis,  werd gekozen voor twee locaties. Zo hebben alle inwoners op een relatief kleine afstand een vaccinatiecentrum in hun buurt. Beide locaties zijn vlot bereikbaar, voldoende groot en voldoen aan de richtlijnen van de Vlaamse overheid.

Vrijwilligers gezocht

Voor de inrichting volgen de gemeenten het draaiboek van de Vlaamse overheid. Het draaiboek verduidelijkt onder andere hoe in een vaccinatiecentrum de doorstroom van te vaccineren personen optimaal kan verlopen, welke infrastructuur en materialen er nodig zijn en welk en hoeveel personeel er aan de slag zal moeten. 

De voorbereidingen voor de effectieve opstart van de twee centra in onze Eerstelijnszone zijn al volop aan de gang. Voor onze vaccinatiecentra zijn we nog op zoek naar medewerkers.

  • Verpleegkundigen kunnen zich aanmelden via dit formulier.
    Ben je verpleegkundige, maar heb je geen RIZIV-nummer, meld je dan aan via info@elzzuiderkempen.be
  • Aanmelden voor logistieke en administratieve ondersteuning kan via dit formulier.

Inwoners krijgen persoonlijke uitnodiging

De gemeenten streven ernaar om de centra klaar te hebben tegen 1 februari. De eerste twee weken van februari worden voorzien om alles verder op punt te stellen en te testen.  Zorgprofessionals en medewerkers van het vaccinatiecentrum zullen in de tweede helft van februari als eerste een vaccinatie krijgen in de centra. Vermoedelijk start 1 maart de inenting van 65-plussers en 45-plussers met onderliggende gezondheidsproblemen, in april de essentiële functies in cruciale sectoren, en vanaf juni de brede bevolking. De timing is uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van de levering van de vaccins.

Alle inwoners zullen van de Vlaamse overheid een persoonlijke uitnodiging krijgen met de plaats, datum en het uur van vaccinatie. Deze afspraak kun je bevestigen, weigeren of aanpassen (telefonisch of online) via een centraal reservatiesysteem. Het is niet mogelijk om de locatie aan te passen. Je officiële adres bepaalt in welk vaccinatiecentrum je terecht kan. De Vlaamse overheid werkt momenteel de voorwaarden voor thuisvaccinatie (in uitzonderlijke gevallen) verder uit. Ook voor mensen die minder mobiel zijn, werken de lokale besturen aan oplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Minder Mobielen Centrale of een taxisysteem. Hoe dat precies zal verlopen, wordt zo snel mogelijk uitgeklaard.

Waar vind je de vaccinatiecentra?

  • Zaal De Waai, Werft 28, 2440 Geel. De Waai is gelegen in het Geelse centrum, tussen cultuurcentrum de Werft en Studio Geel
  • Zaal De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021 20.30 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.