Vanaf 26 februari nemen de medewerkers van de sociale dienst hun intrek in het gemeentehuis.

Omwille van de verhuis zal de sociale dienst gesloten zijn van 20 februari vanaf 12 uur tot en met 23 februari.

Het oude schoolgebouw waar het team nu gehuisvest is, voldoet niet langer en de kosten voor een renovatie van het gebouw zijn te hoog. Sinds enkele jaren zijn gemeente- en ocmw-bestuur nauwer gaan samenwerken. We spreken dan ook van 'lokaal bestuur Meerhout' om deze samenwerking te benadrukken. Het lag dan ook voor de hand dat de maatschappelijk werkers, de onthaalmedewerkers en de manager welzijn hun intrek zouden nemen in het gemeentehuis. 

Landschapsbureau en aparte gesprekslokalen

De tweede verdieping van het nieuwe gemeentehuis is als landschapsbureau ingericht. In het oude gedeelte van het gemeentehuis, op de eerste verdieping van het Koning Davidshuis en Drossaardshuis, zijn 7 gesprekslokalen voorzien.

Deze lokalen en het landschapsbureau kregen eenzelfde inrichting als het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis.

 Ook het kantoor van de burgemeester en die van de politici werden onder handen genomen en mee geïntegreerd. 

Werken uitgevoerd in 2 fasen

De fasering zorgde ervoor dat de werfzone beter afgescheiden kon worden van de delen die in gebruik waren. In een eerste fase werd de zolderverdieping ingericht. Na beëindiging van deze werken, verhuisde de inboedel van de eerste verdieping tijdelijk naar de nieuw ingerichte zolderverdieping. Aansluitend startten de werken voor herinrichting van de verdieping in het oude gedeelte. 

De werken duurden 1,5 jaar.

De integratie van team sociale dienst in het gemeentehuis is een onderdeel van beleidsdoelstelling 6 - dienstverlening van ons meerjarenplan.

Gepubliceerd op maandag 5 februari 2024 14.48 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.