Verkiezingen 2019

Zondag 26 mei 2019 trekken we weer met z'n allen naar de stembus. Op die dag worden nieuwe Vlaamse, Nationale en Europese verkiezingen gehouden.

Hoe stemmen?

Alle meerderjarige Belgen zijn automatisch stemplichtig voor deze drie verkiezingen.

Europese inwoners hebben het recht om te stemmen voor de Europese verkiezingen, maar om deel te mogen nemen moeten zij zich éénmalig inschrijven op de kiezerslijst.

Het nummer van het stembureau waar je je stem moet uitbrengen, vind je op je oproepingskaart.

In het stembureau overhandig je twee zaken: je identiteitskaart en je oproepingskaart. Je overhandigt ze aan een lid van het stembureau. In ruil hiervoor krijg je een chipkaart. Met deze kaart ga je naar een stemhokje.

Eerst kies je de lijst waarvoor je wil stemmen of stem je blanco.

Vervolgens heb je volgende stemmogelijkheden op de gekozen lijst:

- ofwel stem je in het vak bovenaan de lijst (lijststem)

- ofwel stem je in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer je één of meerdere naamstemmen hebt uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaand beschouwd. 

Wanneer kan ik stemmen?

Op 26 mei 2019 kan je stemmen van 8 uur tot 16 uur.

Waar kan ik stemmen?

Je kan hiervoor terecht in de lokalen van de gemeentelijke basisschool De Duizendpoot, Schoolstraat 1, Meerhout-Centrum. Je juiste stembureau vind je terug op je oproepingsbrief.

Wat breng ik mee naar het stemhokje?

Je brengt je identiteitskaart en je oproepingskaart mee.

Waar parkeer ik mijn auto?

Er is een ruime parking achter de Sint-Trudokerk.

Bejaarden en gehandicapten kunnen parkeren op de speelplaats van de school. Je kan de speelplaats bereiken via de St.Trudoweg.

Hulp in het stemhokje?

Voel je je onzeker? In elk stembureau staat iemand klaar die je mee kan begeleiden in het stemhokje.

Indien je omwille van een handicap niet zelfstandig kan kiezen, mag je je laten begeleiden in het stemhokje door een persoon naar keuze.

Ik kan niet gaan stemmen

In ons land is er stemplicht. dat betekent dat iedereen moet gaan stemmen, tenzij hij/zij een geldige reden heeft waarom dit onmogelijk is. 

Mogelijke redenen van afwezigheid (en de bewijsstukken die voorgelegd moeten worden):

  • bij ziekte of invaliditeit; doktersattest
  • bij beroeps- of dienstredenen: attest van de werkgever
  • beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger: attest van het gemeentebestuur
  • bij vrijheidsbeneming: attest van instelling
  • wegens geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
  • wegens studieredenen: attest van de onderwijsinstelling
  • wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland: attest van het gemeentebestuur, dit wordt opgemaakt door het gemeentebestuur op voorlegging van bewijzen van verblijf in het buitenland of op voorlegging van een verklaring op erewoord.

Ik geef een volmacht

Kan je niet gaan stemmen, dan geef je best een volmacht. Zo wordt je stem toch gehoord. Met een volmacht kan iemand anders voor jou gaan stemmen. Als Belg kan je enkel een volmacht geven aan een andere Belg. Als niet-Belg kan je een volmacht geven aan een andere niet-Belg die op de kiezerslijst is ingeschreven of aan een Belg.

Om een volmacht te geven, vul je een volmachtformulier in, samen met de persoon die de volmacht krijgt. Volmachtformulieren kan je downloaden op verkiezingen.fgov.be. Je geeft dit volmachtfomulier mee met de volmachtkrijger, samen met je oproepingsbrief voor de verkiezingen en met het attest dat bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen.

Let wel: op het volmachtformulier staat uitgelegd welk document je als bewijs kan gebruiken. In sommige gevallen moet dit bewijs van het gemeentehuis komen. 

De volmachtkrijger moet eerst voor jou gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepbrief staat. Daarna gaat hij stemmen in het stembureau dat op zijn eigen oproepbrief staat.

Ik geef geen volmacht

Kan je niet gaan stemmen en ken je niemand aan wie je een volmacht wil of kan geven, dan kan je:

  • ten laatste op de vrijdag vóór de verkiezingen een attest met de reden van afwezigheid binnenbrengen op het gemeentehuis samen met je oproepingsbrief.
  • op de verkiezingsdag je oproepingsbrief en je reden van afwezigheid meegeven met iemand die het in jouw stembureau afgeeft;
  • na de verkiezingen je oproepingsbrief samen met de reden van afwezigheid opsturen naar de vrederechter: Molderdijk 5-25 - 2400 Mol.

Oproepingskaart

Het gemeentebestuur maakt de kiezerslijsten op en verstuurt de oproepingskaarten een drietal weken voor de verkiezingen. Ook als je verhuisd bent na 1 maart, krijg je de kaart via Bpost in de bus.

Op je oproepingskaart staan volgende gegevens:

- soort van de verkiezing

- datum van de verkiezing

- plaats van het stembureau

- kiesgegevens (identiteit burger, nummer kiezerslijst).

Als je geen oproepingskaart ontvangen hebt, meld je je persoonlijk aan bij team burgerzaken in het gemeentehuis. Daar krijg je een duplicaat.

Je bent je oproepingskaart kwijt?

Je kunt bij team burgerzaken een nieuwe oproepingskaart bij verlies of niet-ontvangst ophalen.

Tijdens de verkiezingsdag kun je een oproepingskaart verkrijgen aan het infopunt in de school.

Oefenen op de stemcomputer

In Meerhout stemmen we elektronisch, via de computer. Stemmen doe je met de vinger. Nadat je je stem hebt uitgebracht, drukt de stemcomputer je stembiljet af. Dit biljet vermeldt je stem en bevat een barcode. Het is met deze barcode dat je digitaal je stem kan registreren.

Op eigen houtje oefenen

Je kan tot donderdagmiddag 23 mei 2019 op volgende locaties oefenen:

- bibliotheek, Gasthuisstraat 29

- onthaal gemeentehuis, Markt 1.

Actuele informatie vind je steeds terug via www.verkiezingen.fgov.be

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2019 18.54 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.