Vraag je voorlopig rijbewijs online aan

Wist je dat je je voorlopig rijbewijs voortaan online kan aanvragen? Hierdoor moet je je enkel nog naar het gemeentehuis begeven om je rijbewijs af te halen.

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft hiervoor een online toepassing ontwikkeld: BelDrive.

Hoe werkt de online aanvraag? 

Je maakt via je smartphone verbinding met de BelDrive-applicatie door de QR-code op affiches in examencentra of rijscholen in te scannen, ofwel rechtstreeks via de link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/.

De aanvraag wordt door jou online ingevuld, maar de afhaling gebeurt nog steeds fysiek op het gemeentehuis omdat visuele identiteitscontrole nog steeds heel belangrijk is bij de overhandiging van een (voorlopig) rijbewijs. 

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs aan te vragen?

  • een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen)
  • het attest van slagen voor het theorie-examen cat. B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld
  • het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) OF het rijschoolattest van de rijschool (6 uur bij een M12)
  • de begeleiders kunnen zich in de applicatie registreren.

Best neem je een duidelijke foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start want deze documenten zullen digitaal opgeladen moeten worden. 

Rijbewijs ophalen? 

Maak een afspraak om je voorlopig rijbewijs op te halen bij team burgerzaken.Dit kan 4 werkdagen na het aanvragen van je rijbewijs.

Breng zeker het volgende mee naar je afspraak:

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

  • aanvraagformulier examencentrum (ondertekend door aanvrager en eventuele begeleider(s))
  • bekwaamheidsattest of rijschoolattest afgeleverd door de rijschool
  • vorig voorlopig rijbewijs

Alle documenten moeten origineel zijn.

Je moet het voorlopig rijbewijs persoonlijk op het gemeentehuis komen afhalen zodat we zeker zijn dat het document bij de juiste persoon terecht komt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.

Een voorlopig rijbewijs dat online aangevraagd werd, kan NIET met volmacht afgehaald worden door iemand anders. 

De originele documenten moet je overhandigen bij het ophalen van je rijbewijs.

Meer informatie is terug te vinden via deze link: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/aanvraag_rijbewijs_online

Gepubliceerd op woensdag 13 maart 2024 8.30 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.