Vreemdelingenzaken vanaf 1 februari op afspraak

Vanaf 1 februari 2019 zal team vreemdelingenzaken enkel nog op afspraak werken. Zo kunnen wij je vraag/dossier voorbereiden en hoef je niet te wachten.

Het gemeentelijk team vreemdelingenzaken vormt de schakel tussen de vreemdeling die in de gemeente zijn domicilie of zijn gewone verblijfplaats heeft en de dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel, waar alle dossiers worden behandeld en waar ook de meeste beslissingen worden genomen die dan opnieuw via de gemeente aan de belanghebbende worden meegedeeld. 

Alle vreemdelingen die hier willen verblijven moeten contact nemen met team vreemdelingenzaken in de gemeente van verblijf.

Een afspraak maken?

Een afspraak maak je telefonisch op het nummer 014 24 99 40 of per mail: burgerzaken@meerhout.be.

Geef duidelijk mee waarvoor je een afspraak wenst en vergeet ook niet je contactgegevens te vermelden.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op woensdag 23 januari 2019 9.26 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.