woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse overheid legt hiertoe aan huurwoningen een aantal veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen op. Hierdoor krijgen de Vlaamse steden en gemeenten een aantal instrumenten aangereikt die moeten toelaten op hun grondgebied zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op te treden, en zo de woonkwaliteit te ondersteunen en te bewaken. Voor alle informatie omtrent dit thema kan je terecht op de site van Wonen Vlaanderen.

Hieronder vind je meer informatie over enkele van die instrumenten:

Leegstand 

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Als je woning opgenomen is in het leegstandregister, moet je een leegstandsheffing betalen. Er zijn verschillende redenen waardoor een pand leegstaand kan zijn. Voor een aantal van die redenen is een vrijstelling van heffing mogelijk. Een overzicht van de eventuele acties die je kan ondernemen (beroepsprocedure, schrapping en vrijstelling) vind je hieronder in het gemeentelijk reglement over de leegstand van gebouwen en woningen en het gemeentelijk reglement over de leegstandsheffing.

Woningonderzoek huurwoningen 

Als je als huurder klachten hebt over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Op basis van de Vlaamse Wooncode controleert de onderzoeker de toestand van de woning. Als het onderzoek uitwijst dat de woning slecht is, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een ongeschikte woning beantwoordt niet aan de vereiste stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. De woning moet niet onmiddellijk ontruimd worden, maar komt wel op de heffingsinventaris terecht. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd.

Een onbewoonbare woning vertoont gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De woning mag niet meer bewoond worden.

De Vlaamse overheid en het lokaal bestuur heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Bekijk ook de belastingreglementen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.