Europees rijbewijs

afspraak maken

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

De oude rijbewijzen (papieren versie) blijven geldig tot 2033.

Wanneer je echter in één van volgende gevallen verkeert, ben je verplicht om je rijbewijs te vernieuwen en om te schakelen naar een Europees bankkaartmodel:

 • Je lijkt niet meer op de foto.
 • Je rijbewijs is beschadigd of onleesbaar.
 • Je rijbewijs is verloren of gestolen.
 • Je hebt een nieuwe categorie verworven.
 • Je hebt een medisch rijgeschiktheidsattest voor alle of specifieke categorieën.

In theorie kan je nog op reis met je papieren rijbewijs. In de praktijk is het soms echter anders. Zo aanvaarden sommige autoverhuurkantoren geen oude Belgische rijbewijzen meer. Ook sommige landen durven moeilijk doen bij een eventuele controle.

Wie geen problemen wil in het buitenland, vraagt dus best een nieuw exemplaar aan.

voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

bedrag

22 euro

afhandeling

Na je aanvraag kan je je rijbewijs afhalen aan het onthaal.

wat meebrengen?

eerste aanvraag of verandering categorie

 • attest van slagen afgeleverd door het examencentrum
 • de nodige attesten (attest 20 uur les, rijgeschiktheidsattest ...)
 • voorlopig rijbewijs
 • identiteitskaart

Als de foto op je identiteitskaart nog recent is, kan deze foto overgenomen worden. Als dit niet het geval is, is een recente pasfoto nodig.

vernieuwen rijbewijs

 • oud rijbewijs
 • eventueel rijgeschiktheidsattest, eventueel vakbekwaamheid
 • identiteitskaart
 • een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond. Kijk op www.fotopaspoort.be voor de criteria van een goede pasfoto

Als de foto op je identiteitskaart nog recent is, kan deze foto overgenomen worden.

vervangen van een rijbewijs na verlies of diefstal

 • identiteitskaart - indien de foto op de identiteitskaart nog recent is.

Als de foto op je identiteitskaart nog recent is, kan deze foto overgenomen worden. Als dit niet het geval is, is een recente pasfoto nodig

meer info

 • Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd.

  Deze rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

  Controleer dus zeker tijdig de einddatum van je rijbewijs.

  Van zodra het rijbewijs minder dan 3 maanden geldig is kan je een hernieuwing aanvragen.

 • In het gemeentehuis bij team burgerzaken is een pasfotoautomaat beschikbaar. Tijdens de openingsuren kan je hier, na afspraak, terecht om pasfoto's te maken. Voor 8 euro krijg je een set van 6 pasfoto's die uiteraard conform de nieuwe ICAO-normen zijn voor alle officiële documenten. De pasfotoautomaat is toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Wanneer de pasfoto van je identiteitskaart nog gelijkend is dan kan deze worden overgenomen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.