Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Meerhout streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.meerhout.be.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking.

Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Het lokaal bestuur Meerhout volgt deze regels.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Aanpassing frontend www.meerhout.be met een hoog contrast switch knop.
  • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS: dit rapport wordt periodiek (minimum maandelijks) gegenereerd.

Nalevingsstatus

De website www.meerhout.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.0 niveau A en AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

1. Onevenredige last

We kunnen als lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

  • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie;
  • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking;
  • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

2. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.meerhout.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 juni 2024, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website www.meerhout.be?

Laat het weten aan team communicatie via communicatie@meerhout.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op de website www.meerhout.be?

Neem contact op met info@meerhout.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24 juni 2024 in samenwerking met LCP nv, de leverancier van de gemeentelijke website www.meerhout.be.

Publicatiedatum toegankelijkheidsverklaring op website: 24 juni 2024.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.