aanvraag plaatsbeschrijving openbaar domein

online aanvragen

Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van een woning, wordt er een borgsom gevraagd voor eventuele beschadigingen van het openbaar domein.

Voor aanvang van de bouwwerken vraag je een plaatsbeschrijving aan, zoniet gaat het lokaal bestuur steeds uit van een goede toestand van het openbaar domein.

Na het beëindigen van de bouwwerken kan je de borgsom terugvorderen. Er moet daarvoor een tweede plaatsbeschrijving worden aangevraagd waaruit moet blijken dat de werken geen (bijkomende) beschadigingen aan het openbaar domein hebben veroorzaakt.

voor wie?

Voor inwoners die een omgevingsvergunning hebben verkregen waarbij een borgsom is gevraagd ter preventie van beschadigingen aan het openbaar domein.

voorwaarden

De aanvraag tot plaatsbeschrijving van het openbaar domein kan via het digitaal loket. De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd door gemeentelijk personeel, zonder de aanwezigheid van de bouwheer. Bij eventuele betwistingen van de vaststellingen, kan een tweede plaatsbezoek worden aangevraagd. In dat geval wordt er een tijdstip afgesproken met de bouwheer zodat deze aanwezig kan zijn bij de plaatsbeschrijving.

bedrag

De plaatsbeschrijving is kosteloos. Schade aan het openbaar domein die is ontstaan ten gevolge van de bouwwerken, kan het lokaal bestuur laten herstellen, waarbij de borgsom geheel of gedeeltelijk kan ingehouden worden om de kosten te dekken.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.