aanvraag terrasvergunning

Als je in functie van jouw horecazaak een terras wil uitbaten of uitbreiden op openbaar domein, heb je hiervoor de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Een terrasvergunning kan slechts worden afgeleverd na gunstig advies van de politie, de brandweer, de wegbeheerder en het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen en na het bekomen van een omgevingsvergunning als dit vereist is.

Een terrasvergunning is 5 jaar geldig.

procedure

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan het college van burgemeester en schepenen en moet vergezeld zijn van volgende documenten:

  • situatietekening terras: plan op schaal 1/500
  • plattegrond van de verbruiksruimtes op schaal 1/500 + vermelding van aantal m²
  • zes verschillende foto's van de huidige toestand vanuit verschillende kijkrichtingen
  • gedetailleerde beschrijving van de materialen
  • datum van de voorziene plaatsing
  • periode tijdens dewelke het terras jaarlijks blijft staan
  • opsomming voorziene verwarmingsbronnen

Bezorg je aanvraag met bewijsdocumenten aan het lokaal bestuur:

  • via afgifte in het gemeentehuis na afspraak
  • per post aan college van burgemeester en schepenen, team ruimtelijke ordening, Markt 1, 2450 Meerhout
  • of per mail aan ro@meerhout.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.