beeld De Wever

Antoon ontwierp een beeld voor elk van de 4 leefgemeenschappen: Centrum, Berg, Gestel en Zittaart. De Wever is het derde beeld in deze reeks. Antoon (1943-2011) was een rasechte Meerhoutenaar, een kunstenaar met een open deur die meeleefde met de gemeenschap. 

De Wever is het enige van de 4 beelden dat niet bekostigd werd door Exxon. De leefgemeenschap van de Berg zamelde zelf geld in voor dit werk.

Oorspronkelijk bestond de idee om, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het zangkoor De Weverkens, ergens op de Berg een gedenksteen te plaatsen voor haar stichter, pastoor Anthonis. Onder impuls van de schepen van cultuur groeide de idee van een kunstwerk waarin de gedenksteen verwerkt was. Antoon werd gevraagd om het werk te maken. Die keuze was snel gemaakt. Antoon werd dat jaar 60 jaar en zijn wieg stond immers op de Berg. Het kunstwerk moest de Wever van de Berg worden. In de 19de eeuw leefden er heel wat linnenwevers op de Weversberg zoals de Berg toen voor de eerste maal onder die naam op de kadasterplans terug te vinden was. Generaties lang waren op deze plaats in Meerhout de meeste thuiswevers geconcentreerd.

Op de zwartgranieten steen werd de beeltenis van pastoor Anthonis gezandstraald. Pastoor Anthonis kwam in 1963 naar de Berg en leefde er 33 jaar lang, tot aan zijn dood in 1996, dag in dag uit voor zijn parochie. Onder zijn bezielende leiding werden tal van nieuwe, bloeiende verenigingen opgericht.

De kinderen van de wijk werden betrokken in de opbouw van het beeld. Zij werden uitgenodigd op een fotosessie. Hun foto, samen met een oorkonde, werd mee verwerkt in de betonnen sokkel.

Het beeld is terug te vinden aan de Sint-Jozefkerk in de Neerstraat.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.