bewijs samenstelling gezin

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die officieel deel uitmaken van je gezin.

Je kan een attest van gezinssamenstelling voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding ...) aanvragen.

voor wie?

Je kan het bewijs enkel opvragen voor je eigen gezin.

voorwaarden

Je kan een bewijs samenstelling gezin opvragen als je inwoner bent van Meerhout. Je kan iemand anders een volmacht geven om dit voor jou op te halen.

Wie een attest wil opvragen voor iemand die niet tot het eigen gezin behoort, moet dit via een ondertekende brief doen met vermelding van de wetgeving die de afgifte van het attest voorschrijft of toestaat. 

procedure

Je kan het attest op volgende manier aanvragen:

bedrag

gratis

afhandeling

Onmiddellijk aan het loket bij team onthaal of binnen een week als je het bewijs schriftelijk aanvraagt.

regelgeving

Algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters.

wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart als je het attest voor iemand anders aanvraagt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.