bewijs van inschrijving

Dit is een bewijs waarbij het gemeentebestuur bevestigt dat je aan een welbepaald adres in de gemeente ingeschreven staat.

procedure

Je kan het attest op volgende manier aanvragen:

  • Persoonlijk bij team burgerzaken.
  • Schriftelijk of per e-mail.
  • Via https://mijndossier.rrn.fgov.be/ kan je met je identiteitskaart en een identiteitskaartlezer onmiddellijk een digitale versie krijgen.

afhandeling

Onmiddellijk aan het loket of binnen de week als je het bewijs schriftelijk aanvraagt.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.