bewijs van leven

online aanvragen

Een bewijs van leven is een attest waarmee je als inwoner van Meerhout kan aantonen dat je nog in leven bent, zonder dat je je persoonlijk bij een andere instantie moet aanmelden.

voorwaarden

Elke inwoner van Meerhout kan een bewijs van leven aanvragen voor zichzelf.

Je kan iemand anders een volmacht geven om dit voor jou op te halen.

Wie een attest wil opvragen voor iemand anders dan zichzelf, moet dit via een ondertekende brief doen met vermelding van de wetgeving die de afgifte van het attest voorschrijft of toestaat. 

procedure

Je kan het attest op volgende manier aanvragen:

bedrag

gratis

afhandeling

Onmiddellijk aan het loket bij team onthaal of binnen een week als je het bewijs schriftelijk aanvraagt.

regelgeving

Algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters.

wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart as je het attest voor iemand anders aanvraagt

meer info

Een bewijs van leven wordt vooral gevraagd aan gepensioneerden die lange tijd in het buitenland verblijven. Organisaties of instellingen die dit document vragen zijn bijvoorbeeld verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een advocaat, een notaris, de rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.