bewijs van nationaliteit

online aanvragen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

voorwaarden

Je kan een bewijs van nationaliteit aanvragen voor jezelf als je Belg bent en inwoner bent van Meerhout. Je kan iemand anders een volmacht geven om dit voor jou op te halen.

Wie een attest wil opvragen voor iemand anders dan zichzelf, moet dit via een ondertekende brief doen met vermelding van de wetgeving die de afgifte van het attest voorschrijft of toestaat. 

procedure

Je kan het attest op volgende manier aanvragen:

bedrag

gratis

afhandeling

Onmiddellijk aan het loket bij team onthaal of binnen een week als je het bewijs schriftelijk aanvraagt.

regelgeving

Algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters.

uitzonderingen

Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een bewijs van nationaliteit tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

wat meebrengen?

  • elektronische identiteitskaart
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart als je het attest voor iemand anders aanvraagt

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.