Welkom in Biesakker

Het lokaal bestuur wil samen met jou het pleintje in de Biesakkerlaan omtoveren tot een gezellig plein waar het plezant is om mekaar te ontmoeten. Volg hier de ontwikkelingen.

Update 29 maart 2024

De werken vorderen goed.

In de paasvakantie worden de speeltoestellen geplaatst. Dan kunnen de kinderen binnenkort volop klimmen en balanceren.

Helemaal onderaan deze pagina vind je meer foto's.

Update 28 november 2023

Aanplantingen begin 2024

In de eerste maanden van 2024 zullen 

 • eerst de bomen worden geplant.
 • Als het niet vriest of te hard regent zal daarna het gras worden ingezaaid.
 • Daarna volgt de rest van de aanplantingen.

Speeltoestel

 • Het speeltoestel is besteld en wordt vermoedelijk geleverd en geïnstalleerd in de week van 8 - 14 april 2024. We dringen er bij de leverancier en installateur op aan dat het speeltoestel een weekje vroeger in gebruik kan worden genomen, zodat de kinderen er al in de eerste week van de paasvakantie kunnen ravotten. 

Update 23 oktober 2023

Weer een stap dichter bij het eindresultaat

De grond- en infrastructuur werken zijn (voorlopig) afgerond.

Wat gaat er nu gebeuren?

 • We vragen offertes voor de speeltoestellen.
 • We zaaien het gras in.
 • We planten het kleinere plantgoed.
 • We kiezen welke bomen er komen.

Update 2 augustus 2023

Wat vooraf ging

In september 2022 kwamen heel wat buurtbewoners hun zegje doen over het plein. Deze wensen werden door twee studenten van U-Hasselt vertaald in een prachtig ontwerpplan. Dit ontwerp is daarna omgezet in een technisch uitvoeringsplan, zodat alle werken op een goede manier uitgevoerd kunnen worden. Bijkomend is er ook een omgevingsvergunning nodig.

Van ontwerp naar uitvoering

De zoektocht naar een bedrijf dat dit ontwerpplan van de studenten kon omvormen naar een technisch uitvoeringsplan verliep minder vlot dan verwacht. De initiële procedure moest worden stopgezet, maar eind dit voorjaar is er toch een bedrijf aangesteld.

Het technisch uitvoeringsplan is recent aangeleverd. Een belangrijke stap die ons dichter brengt richting de uitvoering. Nu blijft er nog één administratieve stap nodig: namelijk het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Deze procedure wordt weldra opgestart en duurt enkele maanden. Nadien kunnen de werken die hierin opgenomen zijn van start gaan. Het gaat dan voornamelijk over de aansluiting van het kleine pleintje aan het grotere plein.

Eerste werken starten half augustus

Voor andere werken, bijvoorbeeld onthardingswerken, heraanleg van parkeerplaatsen, aanplantingen … is geen vergunning nodig. Deze werken starten half augustus en zullen een maand duren. Slechte weersomstandigheden kunnen zorgen voor vertraging. Gedurende die periode kan je niet parkeren op de parkeerplaatsen die aan het plein grenzen.

Wat zal er dan gebeuren?

 • De zitbanken worden verwijderd.
 • Het voetpad rondom het plein gaat weg en maakt plaats voor meer groen.
 • Nieuwe paadjes worden aangelegd.
 • Parkeerplaatsen worden heraangelegd.
 • De kleine taluds of hellinkjes worden aangelegd.
 • In september wordt er gras gezaaid en in november en december worden bomen en andere planten aangeplant.

Update 8 december 2022

Het college van burgemeester heeft het lastenboek goedgekeurd voor het uittekenen van een gedetailleerd uitvoeringsplan. Dit plan is gebaseerd op het conceptplan dat de twee studenten van UHasselt hebben uitgetekend en dat werd voorgesteld op ons terugkommoment van 14 november.

Bedrijven hebben nu tijd tot en met 13 januari 2023 om hun offerte in te dienen. Er werden 19 firma's aangeschreven, zowel landschapsarchitecten, als ingenieursbureaus. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen wie de opdracht krijgt.

Update 21 november 2022

Op 14 november zijn zes buurtbewoners naar het gemeentehuis gekomen om het ontwerp te bekijken en erover te discussiëren. Bedankt aan iedereen die er was!

Hier in een notendop wat er gezegd is:

 • Het plein is publiek. Dat wil zeggen dat we allemaal een rol hebben, zowel wij als bestuur, als jij, de omwonende.

Wil je dat het project slaagt? Zet je dan mee in en zorg mee voor een leuke buurt: zet je schouders onder de organisatie van een buurtfeest, maak er een kleurrijke buurt van door bijvoorbeeld zelf kleur aan te brengen in je voortuintje, organiseer een potje petanque ...

 • Niet iedereen zal zich 100 % kunnen vinden in het plan, we streven er wel naar om zoveel mogelijk te voldoen aan jullie wensen en suggesties. Dit zal altijd binnen het vastgestelde kader moeten passen:
  • Door het spelen te stimuleren voor jong en oud, door zit-elementen te voorzien, door iedereen aan te zetten om iets te doen, door het kijken te bevorderen, kunnen we een heel andere vorm van beleving creëren.
  • Door de stoep (gedeeltelijk) te verwijderen en het paadje en de verharding op het grasveld weg te halen, door de verharding rond de hoogspanningscabine en door maximum 200 m² nieuwe verharding aan te leggen, zorgen we ervoor dat het water beter kan infiltreren in de bodem.
  • Door een tiental extra bomen bij te planten en door erop te letten dat maximum de helft van het groen gras is, zorgen we voor een aangenaam groen plein.
 • We discussieerden ook nog over: veiligheid op het plein, eigen ideeën die je uitvoert, betrokkenheid creëren.
 • Het definitieve plan zou begin december af moeten zijn.
 • We gaan zo snel mogelijk werk maken van de uitvoering. De timing van de verschillende werken zal je onder meer hier op deze pagina kunnen volgen.

Onderaan deze pagina vind je meer beelden.

Bekijk hier het filmpje:

Update 27 oktober 2022

Terugkom-moment op 14 november 2022

We zijn ondertussen volop aan de slag gegaan met jullie ideeën, suggesties en opmerkingen.

Op maandag 14 november om 19 uur nodigen we jullie alvast uit op het terugkom-moment in het gemeentehuis. Die dag stellen we jullie het ontwerp voor dat we hebben uitgewerkt. Het ontwerp zou begin december definitief moeten zijn.

Update 15 september 2022

Bedankt voor jullie komst het afgelopen weekend! We mochten een vijftigtal buurtbewoners verwelkomen aan onze werfkeet op het plein. Jong en oud deed z'n zegje.

Spelen

We merkten dat jullie mekaar heel graag wat beter zouden willen leren kennen. De meesten gaven aan dat een speeltoestel of een speels element voor kinderen, ook de ouders en de grootouders uit hun kot kan lokken. Het voetpad vlak naast het plein mag gerust verdwijnen, maar kinderen willen wel graag nog veilig een rondje kunnen fietsen of steppen. Het plein moet best ook van alle kanten toegankelijk zijn.

Samen

Jullie hebben ook graag voldoende open ruimte waar jullie in groep kunnen samenzitten of waar kinderen samen kunnen spelen. Daarnaast verkiezen jullie voor de warme dagen een zitplekje in de schaduw, onder een pergola of onder een schaduwrijke boom.

Veilig en zonder overlast

Veiligheid vormde de rode draad in onze gesprekken: kinderen moeten zonder gevaar naar het pleintje kunnen gaan om er op een veilige manier te kunnen spelen. We moeten bij de inrichting van het plein overlast door vallende bladeren of honden zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Parkeerplaatsen

Het aantal parkeerplaatsen willen jullie graag behouden.

Terugkom-moment op 14 november 2022

We gaan nu met jullie ideeën, suggesties en opmerkingen aan de slag. Op maandag 14 november om 19 uur nodigen we jullie alvast uit op het terugkom-moment in het gemeentehuis. Die dag stellen we jullie het ontwerp voor dat we hebben uitgewerkt. Het ontwerp zou begin december definitief moeten zijn.

Vragen? Suggesties?

Heb je nog vragen of suggesties? Contacteer dan Bram Laurent via bram.laurent@meerhout.be of 014 24 70 52.

Update 22 augustus 2022

We zien mekaar nu gauw: op 9 of 10 september verwachten we jou aan de werfkeet met al je ideeën om van het Biesakkerplein een aangenaam plein te maken.

Heb je ondertussen nog vragen of opmerkingen, bezorg ze aan Bram (bram.laurent@meerhout.be of 014 24 70 52).

We willen jullie ook al laten weten dat we op maandag 14 november om 19 uur een terugkom-moment inplannen in het gemeentehuis. Die dag stellen we jullie het ontwerp voor dat we aan de hand van jullie ideeën hebben uitgewerkt.

Het ontwerp zou begin december definitief moeten zijn.

Update 18 juli 2022

Ken jij je buren? Hoe kan je hen beter leren kennen? Hoe kunnen we het plein inrichten zodat je hen beter leert kennen?

Hou rekening met

Al jouw ideeën rond beleving, ontharding, groen en veiligheid zijn welkom.

Om het plein voor iedereen aantrekkelijk te maken houden we rekening met het volgende:

 • Door het spelen te stimuleren voor jong en oud, door zit-elementen te voorzien, door iedereen aan te zetten om iets te doen, door het kijken te bevorderen, kunnen we een heel andere vorm van beleving creëren.
 • Door de stoep (gedeeltelijk) te verwijderen en het paadje en de verharding op het grasveld weg te halen, door de verharding rond de hoogspanningscabine en door maximum 200 m² nieuwe verharding aan te leggen, zorgen we ervoor dat het water beter kan infiltreren in de bodem.
 • Door een tiental extra bomen bij te planten en door erop te letten dat maximum de helft van het groen gras is, zorgen we voor een aangenaam groen plein.
 • Door eventueel een knip te voorzien, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is, door het plein zo in te richten dat iedereen op één of andere manier kan genieten van het plein, door het aantal parkeerplaatsen te beperken, wordt het een veilige omgeving.

Wil je op de hoogte blijven?

 • Deze pagina wordt regelmatig aangevuld, neem af en toe eens een kijkje!
 • Of vul het Biesakker-contactformulier in, dan krijg je de nieuwtjes automatisch in je mailbox.

Geef hier je contactgegevens door.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.