college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen (schepencollege) is belast met het dagelijks beheer van de gemeente, de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. De burgemeester, die voorzitter is van het college, krijgt daarenboven nog bijkomende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid en gezondheid.

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De algemeen directeur woont de vergadering bij en zorgt voor het verslag, de voorbereiding en de uitvoering van de genomen beslissingen.

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dat betekent dat beslissingen gezamenlijk worden genomen en dat de verantwoordelijkheid samen wordt gedragen. Schepenen kunnen dus individueel geen beslissingen nemen.

huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen

zitdagen

 naam  wanneer  opmerking
 Nele Geudens

 maandag van 17 tot 19 uur 

 of op afspraak 

 Informeer best vooraf

 op het nummer 014 24 99 20.

 Jan Melis   op afspraak  
 Walter Verbraeken  op afspraak  
 Brigitte Peremans  op afspraak  
 Roger Verheyen  op afspraak  

Samenstelling

 • Nele Geudens cd

  burgemeester - college van burgemeester en schepenen

  bevoegdheden

  veiligheid, burgerzaken, personeel, financiën, ruimtelijke ordening, communicatie, kerken

  contactgegevens

  Adres
  Nieuwstraat 24, 2450Meerhout
  GSM
  0497 41 41 53
  E-mail
  nele.geudens@meerhout.be
 • Jan Melis cd

  eerste schepen - college van burgemeester en schepenen

  bevoegdheden

  cultuur, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang

  contactgegevens

  Adres
  Boerenkrijglaan 83, 2450Meerhout
  GSM
  0497 41 41 70
  E-mail
  jan.melis@meerhout.be
 • Walter Verbraeken N-VA

  tweede schepen - college van burgemeester en schepenen

  bevoegdheden

  openbare werken, groen, milieu, dierenwelzijn

  contactgegevens

  Adres
  Markt 11 b, 2450Meerhout
  GSM
  0475 28 10 49
  E-mail
  walter.verbraeken@meerhout.be
 • Brigitte Peremans

  Brigitte Peremans MERRET anders

  derde schepen - college van burgemeester en schepenen

  bevoegdheden

  jeugd, senioren, welzijn, middenstand en lokale economie, gelijke kansen, tewerkstelling

  contactgegevens

  Adres
  Engelse Hof 4, 2450Meerhout
  GSM
  0495 12 10 75
  tel.
  014 30 10 74
  E-mail
  brigitte.peremans@meerhout.be
 • Roger Verheyen cd

  vierde schepen - college van burgemeester en schepenen

  bevoegdheden

  sport, mobiliteit, landbouw, huisvesting

  contactgegevens

  Adres
  Genebroek 36, 2450Meerhout
  GSM
  0497 41 41 54
  tel. privé
  014 30 89 70
  E-mail
  roger.verheyen@meerhout.be

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.