cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad groepeert verschillende socio-culturele verenigingen en verleent het lokaal bestuur advies over culturele zaken. 
Om de 6 jaar wordt de adviesraad opnieuw samengesteld en een nieuw bestuur verkozen.

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesraad die op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengt over alle aangelegenheden die te maken hebben met cultuurbeleid. Bovendien zorgt de cultuurraad voor overleg tussen de verschillende socio-culturele verenigingen.

Maar de cultuurraad doet meer. Zo is zij de drijvende kracht achter een aantal gemeentelijke cultuurprojecten, al dan niet in samenwerking met het lokaal bestuur of één of meer socio-culturele verenigingen. De afgelopen jaren werden het Nieuwjaarsconcert en de uitreiking van de cultuurprijzen georganiseerd. 

Zowel verenigingen als individuele deskundigen kunnen lid worden van de cultuurraad.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.