raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur staat de raad bij.

De raad bepaalt het beleid en stelt de reglementen vast. Onder andere het meerjarenplan, het budget, de jaarrekening, het organogram en de personeelsformatie worden door de raad vastgesteld. Bepaalde bevoegdheden kan de raad delegeren aan het vast bureau, het bijzonder comité of de algemeen directeur. 

openbare zittingen

De vergaderingen hebben een openbaar gedeelte, waar beleidsbeslissingen worden genomen, en een gesloten gedeelte om persoonsdossiers te bespreken.
Je kan als burger het openbare gedeelte van de raad bijwonen, maar je hebt geen spreekrecht. 

data vergaderingen 

De raad vergadert in principe elke vierde maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 

In 2020 vergadert de raad op: 

  • maandag 20 januari
  • maandag 24 februari
  • maandag 23 maart
  • maandag 27 april
  • maandag 25 mei
  • maandag 22 juni
  • maandag 28 september
  • maandag 26 oktober
  • maandag 23 november
  • maandag 14 december. 

De raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats volgend op de gemeenteraad.

Samenstelling

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.