Elisabethkapel

Het kapelletje van Lil heeft een klokkentorentje en is gewijd aan de heilige Elisabeth van Thuringen (Hongarije). Het kapelletje dateert uit de 16de eeuw. Dat de kapel in de 18de eeuw vergroot werd, is duidelijk te zien aan een scheidingslijn in de lange gevel. Balenaars durven wel eens te beweren dat die lijn tevens de grenslijn tussen de 2 gemeenten is, maar dat is niet waar, de grens loopt wel degelijk achter de kapel door. Een aandachtige kijker zal allicht het gietijzeren uitsteeksel in de westelijke gevel opmerken. Het is een merkteken met codecijfer, waardoor uit een index de hoogte boven de zeespiegel kan afgelezen worden. In 2008 werd de kapel beschermd als monument.

Het kapelletje is gelegen op de hoek van Lil en de Brigandstraat, op de scheidingslijn met Balen. Naar volksoverleveringen zou deze plaats vroeger een melaatsenkapel geweest zijn. De melaatsen verbleven in de bossen en vonden aan de kapel voedsel dat de bevolking er neerlegde. 

De adellijke Elisabeth leefde van 1207 tot 1231. Ze schonk haar man, met wie ze in 1221 in het huwelijk was getreden, 3 kinderen. Een jaar later stierf haar man tijdens één van de kruistochten. Als weduwe was de armenzorg haar grootste bekommernis. Dat was een doorn in het oog van de adel, die haar bezittingen afnam. Maar de paus stelde haar schadeloos en 4 jaar na haar dood werd ze heilig verklaard. Vaak wordt de heilige Elisabeth afgebeeld met rozen in haar schoot, en bijna altijd met een bedelaar aan haar voeten. 

Het kapelletje huren?

Je kan hier als inwoner van Meerhout een belangrijk levensritueel vieren, ongeacht je levensbeschouwing. Het kapelletje kan daarnaast ook gebruikt worden als tentoonstellingsplek voor kunstenaars, door muzikanten (goede akoestiek) of voor zachte sporten (zoals Yoga). Het gebruik van de kapel wordt toegestaan mits je dit schriftelijk aanvraagt en een waarborg van 200 euro betaalt. De sleutel kan één week op voorhand afgehaald worden. Na het gebruik wordt de waarborg vrijgegeven, of een restant ervan indien er kosten voor herstel of bijkomende poetsbeurt noodzakelijk zijn.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.