Gecoro-Meerhout

Gecoro staat voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De Gecoro-Meerhout is samengesteld uit diverse Meerhoutse geledingen en deskundigen op gebied van ruimtelijke ordening.

opdrachten

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning, advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden in verband met het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening. Er is ook een belangrijke rol voor de Gecoro weggelegd bij de uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

samenstelling

Deze commissie bestaat uit negen effectieve leden, waarvan ieder lid, uitgezonderd de voorzitter, een plaatsvervanger dient te hebben.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.