gezinshereniging

afspraak maken

De gezinshereniging is een procedure die zowel aan niet-EU burgers als EU burgers de mogelijkheid biedt, onder bepaalde voorwaarden, zich bij een familielid in België te voegen. Dit kan door het aanvragen van een visum D op de ambassade of diplomatieke post indien je je nog in het buitenland bevindt, of door het starten van een verblijfsprocedure nadat je bent aangekomen in onze gemeente.

Voor meer informatie in verband met de juiste procedure neemt je best contact op met de team Burgerzaken – Vreemdelingen, zij kunnen je correct informeren.

Je kan ook meer informatie vinden op de website van Agentschap Integratie en Inburgering https://www.agii.be

voorwaarden

Naargelang het soort aanvraag, dienen andere voorwaarden vervuld te zijn.

Indien je wenst te huwen of een wettelijk samenwoonst wenst af te sluiten in België met je partner die in België verblijft, neem je best contact op met team burgerzaken.

procedure

Gezinshereniging Niet-EU
  • met Niet-EU in beperkt of onbeperkt verblijf
  • met EU burger
  • ander familielid van EU onderdaan
  • met Belg

Gezinshereniging EU

  • met EU burger
  • ander familielid van EU onderdaan
  • Belg

bedrag

Voor bepaalde aanvragen zal je een retributie moeten betalen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.