grofvuil

Grofvuil is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan (bijvoorbeeld tapijt, zetel). 

volgende afvalstoffen zijn geen grofvuil:

  • afvalstoffen die in de restafvalcontainer kunnen. Er mogen geen zakken met grofvuil worden aangeboden bij de ophaling van grofvuil. Deze kan je wel meegeven met de ophaling van restafval op voorwaarde dat je dit vooraf meldt aan de diftarinformatielijn (0800 97 687). Zorg er wel voor dat de zakken in je grijze restafvalcontainer passen. De container zal dan meermaals geledigd en gewogen worden. 
  • afval dat selectief wordt ingezameld op het recyclagepark
  • herbruikbare goederen.

procedure

De inzameling van grofvuil gebeurt op afroep. Dit wil zeggen dat je ten laatste 3 werkdagen vóór de ophaling belt met IOK Afvalbeheer, T 014 53 53 52 en je meldt hen dat je grofvuil wenst mee te geven.

bedrag

Naast een aanrijkost van 10 euro wordt er een eenheidstarief van 0,28 euro per kg in mindering gebracht van het vooraf betaalde bedrag op de diftarrekening.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.