huwelijksaangifte

afspraak maken

De huwelijksaangifte is een verklaring van 2 toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventueel religieus huwelijk.

voor wie?

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen.

voorwaarden

De huwelijksaangifte vindt plaats in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister.

Als inwoner van Meerhout kan je terecht bij team burgerzaken.

procedure

De akte van aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk opgemaakt worden.

De huwelijksaangifte kan alleen plaatsvinden wanneer alle vereiste documenten voorgelegd worden. 

Je kan al 1 jaar op voorhand een huwelijksdatum reserveren.

bedrag

gratis

wat meebrengen?

Voor Belgen, geboren in België, vraagt de medewerker van team burgerzaken alle documenten en akten op die in België beschikbaar zijn.

Belgen, geboren in het buitenland, moeten hun geboorteakte, eventueel echtscheidingsakte of overlijdensakte zelf aanvragen in het land van herkomst.

Niet-Belgen moeten zelf hun geboorteakte, eventueel echtscheidingsakte of overlijdensakte opvragen in het land van herkomst. Attesten van ongehuwde staat, nationaliteit en huwelijkswetgeving kunnen aangevraagd worden in het land van herkomst of op de ambassade of het consulaat in België.

Alle vereiste documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn.

Alle buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden. Ook moeten alle akten en documenten in een vreemde taal vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

De ambtenaar van de burgerlijke stand oordeelt of de voorgelegde documenten volstaan. Wanneer de belanghebbende partijen de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om de akte van aangifte op te maken.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.