internationaal rijbewijs

afspraak maken

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. 

Je kan dit vinden op http://diplomatie.belgium.be

Een internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig, vanaf de afgiftedatum. Maar als het nationale rijbewijs korter geldig is, mag het internationale rijbewijs slechts even lang geldig zijn.

voor wie?

 • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in Meerhout en die houder zijn van één van volgende documenten:
  • een geldige identiteitskaart voor Belg of vreemdeling
  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • verblijfskaart van onderdaan van een EEG-lidstaat
  • attest van immatriculatie
  • consulaire identiteitskaart
  • bijzondere identiteitskaart.
 • Je hebt een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.
 • Je mag niet ontheven zijn van het recht om in België een voertuig te besturen voor die categorie waarvoor je het internationaal rijbewijs aanvraagt. 
 • Je moet ook de minimum leeftijd hebben die men voor een Belgisch rijbewijs voor de gevraagde categorieën moet hebben.
 • Heb je een erkend buitenlands rijbewijs (niet-Europees) dan moet je eerst je rijbewijs omwisselen.

Burgers die ingeschreven zijn in België mogen geen voertuig besturen op basis van een internationaal rijbewijs op Belgisch grondgebied. In België mag je enkel met een geldig internationaal rijbewijs rijden als je niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, dit wil zeggen wanneer je niet in België ingeschreven bent.

bedrag

18 euro

wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond

Kijk op www.fotopaspoort.be voor de criteria van een goede pasfoto.

Er is de mogelijkheid om pasfoto's te laten nemen in het gemeentehuis. Een set van 6 pasfoto's kost 8 euro.

 • je geldige Belgische of internationale rijbewijs - indien je nog geen bankkaartmodel rijbewijs hebt, dan moeten we eerst deze aanvraag opstarten. Zodra het bankkaartmodel in je bezit is, kunnen we een internationaal rijbewijs aanvragen.
 • je vorige internationaal rijbewijs of een attest van verklaring van diefstal of verlies bij de federale of lokale politie in geval van vernieuwing.

meer info

 • In een latere fase zullen ook alle houders van een papieren rijbewijs een uitnodiging ontvangen om dit te vervangen. Dit zal in grote mate samenvallen met de hernieuwing van de elektronische identiteitskaart. 
 • In het gemeentehuis bij team burgerzaken is een pasfotoautomaat beschikbaar. Na afspraak kan je hier terecht om pasfoto's te maken. Voor 8 euro krijg je een set van 6 pasfoto's die uiteraard conform de nieuwe ICAO-normen zijn voor alle officiële documenten. De pasfotoautomaat is toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.