inwonerspanel

Verder bouwen aan de toekomst

Om de vinger aan de pols te houden en te weten wat er leeft in onze gemeente lanceert lokaal bestuur Meerhout een inwonerspanel.

Een tweetal keer per jaar bevragen we een kleine 400 willekeurig gekozen inwoners over uiteenlopende onderwerpen. Wanneer de groep verkleint doordat er mensen afvallen, vullen we de groep aan met nieuwe vrijwilligers. Mogelijk krijg je dus ook op een keer een brief in de bus.

Waarom een inwonerspanel?

We houden de vinger aan de pols via allerlei adviesraden en infosessies rond specifieke onderwerpen. In deze inspraakorganen en op de inspraakmomenten horen we steevast onze mondige en dynamische inwoners. De ‘stille meerderheid’ is hier helaas vaak ondervertegenwoordigd. in het panel horen we de stem van iedereen. De groep is ook groot genoeg om een correct beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners.

Najaar 2023: bevraging Kattenfeesten 

In september viel er bij 1 600 willekeurig gekozen inwoners een enquĂȘte in de brievenbus waarbij ze hun mening en advies konden geven over de Kattenfeesten. De verwerking van de resultaten gebeurt volstrekt anoniem door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Resultaten 2023

Voorjaar 2024: bevraging vrijwilligerswerking

In februari werd het inwonerspanel bevraagd over vrijwilligerswerking. De verwerking van de resultaten gebeurt volstrekt anoniem door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Resultaten 2024

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.