jaarrekening

Hieronder vind je de jaarrekeningen 2022 van het lokaal bestuur Meerhout met 12 juli 2023 als datum van vaststelling en 13 juli 2023 als publicatiedatum.

Onze financiën

De financiële resultaten van 2022 zijn berekend. Tijd voor een analyse.

Hoe financieel gezond is Meerhout als lokaal bestuur

Jaar 3 van het huidige meerjarenplan 2020-2025 zit er ook weer op. De resultaten van 2022 zijn gekend, tijd dus om opnieuw de financiële situatie van Meerhout als lokaal bestuur te analyseren.

Resultaat 2022

2022 was ook voor Lokaal Bestuur Meerhout een financieel moeilijk jaar, net zoals voor alle overheidsbesturen, bedrijven, gezinnen, verenigingen, …

De naweeën van de corona pandemie werden nog aangescherpt door de oorlog in Oekraïne met als gevolg een torenhoge inflatie (gemiddeld 9,59% in 2022 met een historische piek eind oktober van 12,37%!), een zeer sterke stijging van personeelskosten (in 2022 werd de spilindex maar liefst 5x overschreden!) en een explosie van de energieprijzen.

Gelukkig hebben we als Lokaal Bestuur Meerhout de nodige reserves om dergelijke tegenslagen op te vangen. En daar mogen we terecht trots op zijn, want we hebben afgelopen jaren immers enkele zware nieuwbouwprojecten achter de rug: het gemeentehuis (waar in 2023 ook het OCMW naar verhuist), woonzorgcentrum De Berk en lagere school De Duizendpoot.

Anderzijds moeten we ook beseffen dat het werkingsoverschot in 2022 gedaald is tot 1,8 miljoen euro. Vijf jaar geleden was dat nog 2,5 miljoen euro. Niet alleen pandemieën, inflatie en spilindexen knabbelen aan onze financiën, steeds meer taken van de Vlaamse en Federale Overheid worden naar de lokale besturen overgeheveld zonder voldoende financiering. Denk bijvoorbeeld maar aan de steeds duurder wordende dienstverlening van politie, brandweer en OCMW.

Iets meer in detail stellen we vast dat de personeelsuitgaven met 15,8 miljoen euro veruit de
belangrijkste uitgavenpost is in het totaal van de exploitatie uitgaven in 2022. De goederen en diensten zijn goed voor 4,9 miljoen euro. Steunverlening door de sociale dienst, werkingssubsidies en financiële uitgaven vervolledigen de exploitatie uitgaven tot een totaal van 23,9 miljoen euro.

Aan de ontvangstenzijde zijn de fiscale ontvangsten de belangrijkste bron van inkomsten. In 2022 ontvingen we 10,3 miljoen euro uit de personenbelasting, onroerende voorheffing en eigen belastingreglementen. 9,8 miljoen euro halen we uit allerhande werkingssubsidies zoals het gemeentefonds. Aangevuld met de terugvorderingen van de sociale dienst en de financiële ontvangsten bedraagt het totaal van de exploitatieontvangsten 25,7 miljoen euro in 2022. We realiseren dus een overschot op exploitatie van 1,8 miljoen euro. Dit overschot dient als buffer om onze investeringen mee te financieren of onze schulden mee af te lossen.

De investeringsuitgaven bedroegen 3,7 miljoen euro deels gefinancierd met 1,1 miljoen euro aan subsidies. De belangrijkste investeringen in 2022 zijn:

  • Nieuwe gemeenteschool Schoolstraat: 2 251 000 euro
  • Buitengewoon onderhoud van de wegen: 215 000 euro
  • Renovatie gemeentelijk sportcentrum: 192 000 euro
  • Jeugdhuis De Kater: 138 000 euro

De schulden tenslotte werden ook in 2022 verder afgebouwd. Meerhout heeft nog een resterende schuld van 11,9 miljoen euro of 1 161 euro per inwoner. Daarmee zitten we ongeveer op het Vlaamse gemiddelde. De verdere afbouw van de schulden blijft een prioriteit!

En om alvast een beetje vooruit te kijken, gelukkig ziet het er in 2023 al wat beter uit. De energieprijzen zijn ondertussen weer even sterk gedaald als dat ze gestegen zijn in 2022. De inflatie bedraagt momenteel 4,15% (juni 2023) en er zou maar één overschrijding van de spilindex plaatsvinden, namelijk in november.

Niettemin zal ook Lokaal Bestuur Meerhout de financiën nauwlettend in het oog moeten houden en iedere euro omdraaien vooraleer uit te geven. Enkel op die manier kunnen we financieel gezond blijven. Gemakkelijk zal dat zeker niet worden, er staan immers nog belangrijke investeringsprojecten op til. Bijkomend staan we als kleine landelijke gemeente niet echt op de eerste rij als de hogere overheid de centen verdeelt naar de plaatselijke besturen (gemeentefonds, subsidies projecten, fiscale ontvangsten, …). En dat staat niet in verhouding tot toch wel omvangrijke dienstverlening die we aanbieden zoals onder meer ook gemeentelijk onderwijs en een eigen rusthuis.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.