jaarrekening

Hieronder vind je de jaarrekeningen 2023 van het lokaal bestuur Meerhout met 27 mei 2024 als datum van vaststelling en 30 mei 2024 als publicatiedatum.

Onze financiën

De financiële resultaten van 2023 zijn berekend. Tijd voor een analyse.

Hoe financieel gezond is Meerhout als lokaal bestuur

Jaar 4 van het huidige meerjarenplan 2020-2025 zit er ook weer op. De resultaten van 2023 zijn gekend, tijd dus om opnieuw de financiële situatie van Meerhout als lokaal bestuur te analyseren.

Resultaat 2023

2023 betekende voor Lokaal Bestuur Meerhout een financieel goed jaar! Gelukkig want 2022 was een spookjaar met een torenhoge inflatie (gemiddeld 9,59% in 2022 met een historische piek eind oktober van 12,37%!), een zeer sterke stijging van personeelskosten (in 2022 werd de spilindex maar liefst 5x overschreden!) en daarbij ook nog een explosie van de energieprijzen.

In 2023 klaarde de hemel geleidelijk aan op met eerst en vooral een sterke daling van de energieprijzen. De gemiddelde inflatie in 2023 was 4,1%. Dat is al een heel verschil met 2022 maar toch nog een stuk boven het gemiddelde inflatiecijfer (2,4%) sinds 2006. Bovendien werd de spilindex 'maar' éénmaal overschreden in 2023. Telkens de spilindex overschreden wordt, stijgen alle lonen en wedden met 2% in de 2e maand volgend op het tijdstip van de overschrijding.

Het werkingsoverschot is in 2023 gestegen tot 2,8 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 1,8 miljoen euro. Met die 2,8 miljoen euro overschot kwamen we in 2023 toe om alle investeringen (2 miljoen euro) en leningslasten (0,6 miljoen euro) te kunnen betalen. Het saldo (0,2 miljoen euro) kon bijgevolg toegevoegd worden aan onze reserves die nu in totaal 10,5 miljoen euro bedragen. Met die reserves kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst investeringen betalen zonder te moeten lenen, of eventuele onverwachte schommelingen in onze liquiditeit op te vangen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld maar aan de pandemie van enkele jaren geleden.

En met een reservefonds van 10,5 miljoen euro mogen we als Lokaal Bestuur Meerhout terecht trots zijn, want we hebben afgelopen jaren immers enkele zware nieuwbouwprojecten achter de rug: het gemeentehuis (waar in 2023 ook het OCMW naar verhuisd is), de sporthal, woonzorgcentrum De Berk en lagere school De Duizendpoot.

Iets meer in detail stellen we vast dat de personeelsuitgaven met 16,9 miljoen euro veruit de
belangrijkste uitgavenpost is in het totaal van de exploitatie uitgaven in 2023. De goederen en diensten zijn goed voor 5,2 miljoen euro. Steunverlening door de sociale dienst, werkingssubsidies en financiële uitgaven vervolledigen de exploitatie uitgaven tot een totaal van 25,8 miljoen euro.

Aan de ontvangstenzijde zijn de fiscale ontvangsten de belangrijkste bron van inkomsten. In 2023 ontvingen we 12,3 miljoen euro uit de personenbelasting, onroerende voorheffing en eigen belastingreglementen. 10,3 miljoen euro halen we uit allerhande werkingssubsidies zoals het gemeentefonds. Aangevuld met de terugvorderingen van de sociale dienst en de financiële ontvangsten bedraagt het totaal van de exploitatieontvangsten 28,6 miljoen euro in 2023. We realiseren dus een overschot op exploitatie van 2,8 miljoen euro. Dit overschot dient dus als buffer om onze investeringen mee te financieren of onze schulden mee af te lossen.

De investeringsuitgaven bedroegen 2,8 miljoen euro deels gefinancierd met 0,8 miljoen euro aan subsidies. De belangrijkste investeringen in 2023 zijn:

  • Inrichting gemeentehuis (2e verdiep) voor OCMW: 955 748 euro
  • Openbare verlichting: 278 855 euro
  • Vernieuwing netwerkinfrastructuur: 160 614 euro

De schulden tenslotte werden ook in 2023 verder afgebouwd. Meerhout heeft nog een resterende schuld van 11,3 miljoen euro of 1 092 euro per inwoner. Daarmee zitten we ongeveer op het Vlaamse gemiddelde. De verdere afbouw van de schulden blijft een prioriteit!

En om alvast een beetje vooruit te kijken, 2024 zal niet veel goedkoper worden dan 2023. De inflatie is begin 2024 wel verder gedaald tot een minimum van 3,18% maar is op het moment van schrijven (mei 2024) weer terug gestegen naar 3,38%. En in april 2024 was er ook al opnieuw een overschrijding van de spilindex. Ook de gasprijs is in mei 2024 opnieuw in een stijgende trend.

2024 is het jaar van lokale verkiezingen. Dat wil ook meteen zeggen dat we in 2025 een nieuw meerjarenplan moeten opstellen voor de 6 daaropvolgende jaren (van 2026 tot en met 2031). Het huidige meerjarenplan loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Het nieuwe meerjarenplan wordt uiteraard een hele uitdaging. De financiën van lokale besturen staan meer en meer onder druk. Zeker voor lokale besturen van bescheiden grootte met een landelijk karakter, waar het lieflijke Meerhout toe behoort, zal een goede planning belangrijk zijn om de kop boven het financiële water te houden.

Gemakkelijk zal dat zeker niet worden, er staan immers nog belangrijke investeringsprojecten op til: de nieuwe werkhal Geel/Meerhout voor de buitendiensten, nieuwe infrastructuur voor de kleuterschool & buitenschoolse kinderopvang, en last but not least belangrijke investeringen rond mobiliteit. Bijkomend staan we als kleine landelijke gemeente niet echt op de eerste rij als de hogere overheid de centen verdeelt naar de plaatselijke besturen (gemeentefonds, subsidies projecten, fiscale ontvangsten, …). En dat staat niet in verhouding tot toch wel omvangrijke dienstverlening die we in Meerhout aanbieden zoals onder meer ook gemeentelijk onderwijs en een eigen rusthuis.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.