Koning Davidshuis en Drossaardshuis

De drossaard was de voorloper van de burgemeester. In Meerhout verdedigde hij de rechten van de Prins van Oranje en was hij verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Met de Franse annexatie in 1795 werd het ambt afgeschaft.


Het Drossaardshuis kreeg deze naam omdat het tussen 1720 en 1723 door de drossaard Andreas Viskens werd gebouwd. Deze vond het Koning Davidshuis te klein als ambtswoning. Het Drossaardshuis wijst op Renaissance-stijl (15de en 16de eeuw) met Maaslandse invloed. Later werden hier een smidse, een hotel en een café gehuisvestigd.┬áZo vond architect Stan Leurs het toevallig. Hij wees de gemeentevaderen op hun plichten tegenover zo’n waardevol patrimonium en bouwde prompt een kopie voor de wereldtentoonstelling in Antwerpen. Stan Leurs┬árestaureerde het Drossaardshuis in opdracht van de gemeente, die eigenaar werd. Sinds 1935 fungeert het mooie gebouw als gemeentehuis. Boven de ingang langs de Gasthuisstraat hangt een lindenhouten beeld van Maria. Het beeld heeft de verschillende Meerhoutse gemeentehuizen gesierd vanaf de achttiende eeuw en overleefde de brand van 1911.

Het Koning Davidshuis, links van het Drossaardshuis, is ongeveer honderd jaar ouder. Boven de deur zijn 3 bas-reliëfs te bewonderen.
Het grootste in het midden toont de bijbelse koning David, spelend op de hard, al lijkt dit meer op een lier. De andere tonen de kleine David die met de slinger de reus bevecht en de zegestoet met het reuzenhoofd op een spies.

In 1952 werden het Koning Davidshuis en het Drossaardshuis beschermd als monument.
De gebouwen zijn gelegen Markt 1, op de hoek met de Gasthuisstraat.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.