Lokaal bestuur Meerhout zorgt dit jaar voor meer groen

Wetenschappelijk onderzoek is unaniem: we zijn gezonder en we voelen ons gelukkiger en minder gestresseerd als we in een groene omgeving vertoeven. Ook voor het klimaat en de luchtkwaliteit zijn bomen meer dan welkom. Dit najaar zullen een 15-tal groenprojecten van start gaan.

Een boom neemt jaarlijks gemiddeld 20 kilogram CO² uit de lucht op en produceert zelf evenveel zuurstof als tien mensen op een heel jaar inademen.
Daarnaast zorgen groen en vooral bomen voor schaduw overdag, maar zorgen ze ook voor een veel sterkere afkoeling van de omgeving tijdens warme nachten.
Daarbovenop is groen ook belangrijk voor het opvangen van fijn stof uit de omgeving.

Bomencharter

Op 27 januari 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen het Bomencharter voor Vlaanderen ondertekend. Hiermee heeft het zich geëngageerd om minstens 2 500 bijkomende bomen aan te planten op het openbaar domein op het grondgebied van Meerhout tegen 2024. We streven ernaar om hetzelfde aantal bomen op privaat domein aan te laten planten. Meer info: www.bomencharter.be

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Op 27 september 2021 heeft de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekend. Hierin is onder andere opgenomen:

  • 1 extra boom per inwoner
  • 0,5 meter extra haag of gevelbeplanting per inwoner
  • 1 extra natuurgroenperk per 1 000 inwoners
  • 1 m² ontharding per inwoner en
  • 1 m³ extra opvang of infiltratiecapaciteit voor hemelwater per inwoner tegen 2030.

Meer info: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/lekp.

Dit alles past binnen de beleidsdoelstellingen leefmilieu en groen uit het meerjarenplan. Meer info over het meerjarenplan vind je hier: https://www.meerhout.be/meerjarenplan-2020-2025

Een aantal van onze groenprojecten voor dit najaar vind je hieronder terug.

Gepubliceerd op donderdag 5 oktober 2023 9.41 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.