meldingen en klachten

Heb je toch nog een andere melding? Gebruik dan het meldingsformulier onderaan.

Als je een klacht hebt over de werking van het lokaal bestuur, kan je die meedelen aan de klachtencoördinator. Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het lokaal bestuur klaagt over een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie waarvan hijzelf het vermeend nadeel heeft ondervonden. De volledige procedure kan je hieronder nalezen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.