nachtwinkels / private bureaus voor telecommunicatie

De vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van Burgemeester en Schepenen.

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier.

Het college van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren indien het van mening is dat de openbare orde, veiligheid en rust in het gedrang komt.
Hiervoor kan het college zich baseren op een advies van de politiediensten.

Het college van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren indien het aantal vestigingen van nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt.

Voor elke uitbating van een nachtwinkel of private bureau voor telecommunicatie moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een aanvraagformulier.

De uitbater moet in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.