Onttrekken van water uit waterlopen

Het onttrekken van water uit waterlopen moet in de meeste gevallen gemeld worden.

Wie water wil onttrekken uit een waterloop of publieke gracht moet dit in de meeste gevallen melden aan de beheerder van de waterloop of gracht. In een aantal gevallen is een vergunning nodig. Ook zijn er enkele vrijstellingen.

Voor ecologisch zeer kwetsbare waterlopen is er een permanent onttrekkingsverbod vanaf 1 januari 2022. Waar een onttrekkingsverbod geldt, en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kan je raadplegen op de website van provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid. In Meerhout is er een permanent onttrekkingsverbod voor de volgende waterlopen: Kwachtloop, Heikantloop, Scherpenbergenloop, Tonbroekloop, Spreedonkenloop, Belderbergenloop, Raeybroekenloop, Zeeploop en Oude Zeeploop. Voor de andere waterlopen kan de gouverneur in droge perioden bijkomend een tijdelijk onttrekkingsverbod instellen.

Vanaf 15 juli 2022 voert de gouverneur van de provincie Antwerpen een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de provincie Antwerpen. Op dit tijdelijke onttrekkingsverbod zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: 

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is; en
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn;

Dit bijkomende tijdelijke onttrekkingsverbod blijft in werking tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur, bij het einde van de droogtetoestand. 

Meer info kan je terugvinden op www.wateronttrekking.be

Gepubliceerd op woensdag 13 juli 2022 17.17 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.