pensioen

afspraak maken

Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling ...) verschillen sterk volgens het stelsel.

Er zijn 3 klassieke stelsels:

 • werknemerspensioen: loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van overheidsdiensten (zowel arbeiders als bedienden)
 • zelfstandigenpensioen: personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen
 • ambtenarenpensioen: statutair personeel van overheidsdiensten.

Bij gemengde loopbanen zullen de verschillende stelsels worden toegepast.

Er zijn 2 soorten van pensioen:

Dit hangt grotendeels af van de gezinstoestand:

 • rustpensioen: persoonlijk of gezinspensioen op basis van eigen prestaties
 • overlevingspensioen: op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot of echtgenote

Het brugpensioen of SWT (enkel voor de privé-sector) is een bijzonder statuut dat kan verkregen worden na ontslag door de werkgever. Als ex-werknemer ontvangt men dan een werkloosheidsuitkering met een toeslag van de laatste werkgever.

voor wie?

Je komt in aanmerking als:

 • je in België of in het buitenland werknemer was
 • je voor een in België gevestigde werkgever in de privésector gewerkt hebt
 • een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld.

Vanzelfsprekend moeten voor die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.

Als je zelfstandige was in België, kun je in aanmerking komen voor een pensioen als zelfstandige.

voorwaarden

Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden voorgelegd:

 • de identiteitskaart van de aanvrager en (eventueel) deze van de echtgeno(o)t(e)
 • een gelegaliseerde volmacht als de aanvraag gedaan wordt door een andere persoon in naam van de pensioengerechtigde.

procedure

De aanvraag voor pensioen kan persoonlijk gebeuren bij team burgerzaken. Hiervoor maak je een afspraak op het nummer 014 24 99 38 of per e-mail aan burgerzaken@meerhout.be

Voor de inhoud van het persoonlijke dossier, simulaties en bijkomende informatie dien je zelf contact op te nemen met de gewestelijke bureaus.

Als werknemer of zelfstandige kunt u via www.pensioenaanvraag.be je pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zelf aanvragen.

Het rustpensioen werknemer en zelfstandige (voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde en de loopbaanvoorwaarde) en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vraag je ten vroegste aan in de loop van de maand die met één jaar de gekozen pensioendatum voorafgaat.

Het overlevingspensioen kan je aanvragen binnen de 12maanden, die volgen op de datum van overlijden van de echtgeno(o)t(e).

uitzonderingen

Voor de inhoud van het persoonlijke dossier, simulaties en bijkomende informatie dien je zelf contact op te nemen met de gewestelijke bureaus:

 • Gewestelijk Bureau van de Rijksdienst voor Pensioenen
 • Gewestelijk Bureau van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert de pensioenuittreksels van voor 1957 en van de laatste 5 volledige jaren plus het lopende jaar.

Gepensioneerden die voor het invullen van hun belastingen gebruikmaken van 'Tax-on-web' kunnen nu van een belangrijke vereenvoudiging genieten, de persoonlijke informatie die de Rijksdienst voor Pensioenen op de fiscale fiche 281.11 meedeelt, zal automatisch op het scherm verschijnen, indien nodig kunnen er wijzigingen worden aangebracht.

meer info

 • de pensioeninfolijn op het gratis nummer 1765
 • Fediplus via info@fediplus.be
 • Mypension.be - hier kan je ook zelf een pensioenberekening doen
 • een pensioenpunt in je buurt: een overzicht van de pensioenpunten vind je terug via www.pensioenpunt.be
 • de pensioendienst van je ziekenfonds

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.