buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Wat is BOA

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd, sport …) zo goed mogelijk moeten samenwerken om het huidige aanbod te blijven verbeteren.

Het lokaal bestuur Meerhout wil kritisch blijven kijken naar het huidige aanbod opvang- en vrijetijdsactiviteiten. We geloven dat elk kind het verdient om deel te nemen aan activiteiten waar ze zich gelukkig bij voelen en waar ze open kunnen bloeien.

Op deze pagina kan je de voortgang volgen van de projecten die het lokaal bestuur organiseert met betrekking tot BOA.

Update 8 januari 2024

Bevraging ouders

Vanuit het lokaal bestuur hebben we een vragenlijst verspreid onder de ouders van alle schoolgaande kinderen in Meerhout. De bevraging peilt naar de mening van ouders over het huidige aanbod van vrijetijdsactiviteiten en opvang in Meerhout. We willen graag te weten komen wat kinderen doen na school, in het weekend en tijdens schoolvakanties. Op basis van deze vragenlijst kunnen we in Meerhout gemakkelijker groeikansen en mogelijkheden in kaart brengen. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.