klachten, meldingen en suggesties

online klacht indienen  online melding doen

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het lokaal bestuur klaagt over een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie waarvan hijzelf het vermeend nadeel heeft ondervonden.

Wat is een melding?

Een melding beschrijft een toestand waarbij een tussenkomst van een medewerker van het lokaal bestuur gewenst is.

Wat is een suggestie?

Een suggestie is een voorstel tot verbetering van de werking van een team.

Heb je een klacht, melding of suggestie, dan kan je die kwijt via twee specifieke e-loketformulieren 'klacht' en 'meldingen en suggesties'. Je kan hiervoor ook een formulier bij team onthaal vragen. 

De volledige procedure kan je hieronder nalezen.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.