rechtspositieregeling personeel lokaal bestuur Meerhout

In de rechtspositieregeling komen aan bod:

 • rechten en plichten
 • aanwervingsprocedures en -voorwaarden
 • functionele loopbaan en bevordering
 • evaluatie
 • vorming en opleiding
 • bezoldigingsregeling en de salarisschalen
 • regeling van vergoedingen en toelagen
 • regels over ontslag en ambtsneerlegging van statutaire medewerkers
 • administratieve toestand van statutaire medewerkers
 • regels over verloven en afwezigheden. 

voor wie?

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op de personeelsleden van het lokaal bestuur Meerhout.

De rechtspositieregeling van het OCMW is van toepassing op volgend personeel:

 • het specifiek personeel dat een betrekking bekleedt die niet bestaat in de gemeente die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bedient
 • maatschappelijk werkers
 • het voltallige personeel van woonzorgcentrum De Berk en van de poetshulp dienstencheques 

regelgeving

 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikelen 186 , 192 , 194 en 195.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het OCMW personeel en houdende de minimale aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van het OCMW. 

meer info

reglement

 • goedgekeurd op gemeenteraad van 28 mei 2018
 • goedgekeurd OCMW-raad van 30 mei 2018
 • gepubliceerd op 26 februari 2019

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.