reglement aanplantingen

Op 22 april 2024 werd het gemeentelijk reglement aanplantingen goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit vervangt het vorige reglement van 18 mei 2015 en is van toepassing vanaf 1 juni 2024.

Het reglement bevat richtlijnen voor het aanplanten van landschappelijke en compenserende aanplantingen.

Het reglement kan je hieronder downloaden, samen met de lijst van streekeigen plantensoorten in de Kempen en een lijst van uitheemse invasieve plantensoorten.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.