reglement voor aanleg riolering in ontwikkelingen

Op 29 juni 2015 keurde de gemeenteraad het reglement aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen goed. Het reglement heeft volgende doelstellingen: 

  • Geen nieuwe lozingen van ongezuiverd afvalwater in het milieu door nieuwe verkavelingen.
  • Verkavelaar legt rioolinfrastructuur aan volgens de totaalvisie van HidroRio.
  • HidroRio waarborgt een kwalitatief ontwerp en aanleg van de rioolinfrastructuur.
  • De voorwaarden voor overdracht van de rioolinfrastructuur door de verkavelaar aan HidroRio worden vastgelegd.

Sinds 1 januari 2012 beheert Pidpa het rioleringsnet in onze gemeente. Hierdoor voert het lokaal bestuur geen rioleringsactiviteiten meer uit. Ook het plaatsen van huisaansluitpunten voor de privériolering wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd.

Met de opmaak van het zoneringsplan werd het grondgebied van de gemeente Meerhout opgedeeld in verschillende zuiveringszones. Welke voorwaarden opgelegd worden hangt af van de zone waarin je woning gelegen is. Wil je weten in welke zone je woning ligt klik dan hier om het zoneringsplan te raadplegen.

Hieronder kan je per zone de voorwaarden downloaden. 

meer info

Pidpa-Riolering 
Desguinlei 246 
2018 Antwerpen 
0800 90 300
riolering@pidpa.be 

https://www.pidpa.be/ons-aanbod/regen-en-afvalwater/nieuwe-rioolaansluiting 

 
of op de website van VMM.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.