reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

voor wie?

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

procedure

Erkend vluchteling of staatloos

Je kan de aanvraag rechtstreeks bij team burgerzaken indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Je kan ook pasfoto's laten maken bij team burgerzaken (6 foto's voor 8 euro). Als je papieren en je status in orde zijn, registreert team burgerzaken de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij team burgerzaken te kunnen indienen, moet je eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als je aan de voorwaarden voldoet:

 • stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
 • of je stuurt een brief naar:

  FOD Buitenlandse Zaken
  Directie Reis- en identiteitsdocumenten
  dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel)

In de e-mail of op de brief vermeld je de volgende gegevens:

 • je naam en voornamen
 • je geboorteplaats
 • je nationaliteit
 • een kopie van je verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende je situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, heb je 2 weken de tijd om je aanvraag persoonlijk bij team burgerzaken, samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud), in te dienen.

bedrag

66 euro

wat meebrengen?

Erkend vluchteling of staatloos

 • Je verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) of je laat pasfoto's maken bij team burgerzaken (6 foto's voor 8 euro)

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

 • de gevraagde identiteitsdocumenten, naargelang je situatie
 • een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) of je laat pasfoto's maken bij team burgerzaken (6 foto's voor 8 euro)

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.