seniorenwoningen

Lokaal bestuur Meerhout beschikt over 15 aangepaste woningen, verspreid over Berg, Gestel en Zittaart, en staat in voor de grote werken in en om de woningen en voor het onderhoud van de omliggende tuinen.

Er zijn specifieke wachtlijsten voor elk gehucht. De datum van inschrijving op de wachtlijsten bepaalt de volgorde van verhuring, met voorrang voor Meerhoutenaren.

De woning mag enkel bewoond worden door de personen die hiervoor toestemming kregen van het lokaal bestuur. 

voor wie?

Inwoners van Meerhout die ingeschreven zijn op de wachtlijst.

voorwaarden

  • vanaf je 60 jaar en gepensioneerd bent, kan je inschrijven op wachtlijst
  • je bezit geen eigen woning of wil je eigen woning op korte termijn verkopen 

procedure

Maak telefonisch een afspraak met Cindy Beckx, maatschappelijk werkster bij de sociale dienst.

wat meebrengen?

  • identiteitskaart en telefoonnummer
  • gegevens van contactpersoon

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.