slachtaangifte

Wie voor eigen consumptie een dier thuis wil slachten of laten slachten, moet een aangifte doen bij de gemeente. Het gaat dus over een particuliere slachting buiten het slachthuis. Dit geldt ook voor thuisslachting in het kader van het offerfeest.

Thuisslachting is alleen toegestaan voor varkens, schapen en geiten.

Thuisslachting van andere als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, zoals runderen en paarden, is verboden. Voor deze laatste diersoorten gebeurt de slachting en de slachtaangifte in het slachthuis.

Vlees afkomstig van een thuisslachting 

  • is uitsluitend bestemd om in de behoeften van het huisgezin te voorzien
  • mag niet in de handel gebracht worden
  • mag niet afgestaan worden aan derden.

Bij thuisslachting is voorafgaande bedwelming verplicht. Onbedwelmd thuisslachten is verboden.

voor wie?

 

voorwaarden

 

procedure

Als je voor de eerste keer een dier thuis wilt (laten) slachten, heb je een persoonlijk registratienummer van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) nodig.

Het registratienummer is geldig voor alle slachtingen die je in de toekomst wil (laten) uitvoeren. Je kan dit persoonlijk registratienummer aanvragen bij het gemeentebestuur.

Bovendien moet elke thuisslachting apart geregistreerd worden bij het FAVV door de gemeente.

Hiervoor komt de eigenaar van het dier ten minste twee werkdagen vooraf persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Voor de registratie breng je het registratienummer van FAVV mee en ook het beslagnummer van het dier (traceerbaarheid van origine).

De gemeente gebruikt dan de applicatie Beltrace van het FAVV voor de registratie van de thuisslachting en overhandigt een aangiftebewijs, het 'bewijs van de toelating tot particuliere slachting buiten het slachthuis' aan de eigenaar van het dier.

Dit aangiftebewijs blijft acht kalenderdagen geldig en is gratis.

bedrag

 

afhandeling

 

regelgeving

 

uitzonderingen

 

wat meebrengen?

 

meer info

 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.