snoeihout

Snoeihout kan je afleveren in het IOK-recyclagepark. Voor de levering van snoeihout betaal je normaal 0.075 euro/kg. Voor het afhalen van houtsnippers, die het ganse jaar worden aangeboden op het intercommunaal recyclagepark, is het normale tarief van 20 euro per ton (0.020 euro/kg).

hakselweek

Het lokaal bestuur organiseert tweemaal per jaar, één maal in het voorjaar en één maal in het najaar, een actie voor het hakselen van snoeihout. Hierbij kan je als inwoner van Meerhout snoeihout van je eigen particuliere tuin gratis naar het IOK-recyclagepark brengen.

Elke inwoner van Meerhout die snoeihout aanlevert kan dan ook gratis gemengde houtsnippers meenemen gedurende deze week.

De precieze periode wordt telkens gepubliceerd in Meerhout Magazine en op deze website. 

voor wie?

Voor inwoners van Meerhout.

voorwaarden

Zijn NIET toegelaten als snoeihout:

 • takken met een dikte groten dan 10 centimeter
 • stronken en wortelkluiten
 • groenafval, zoals
  • klimop,
  • siergrassen,
  • niet-houtachtig haagscheersel van coniferen of haagscheersel met bladeren 
  • afval afkomstig uit de groentetuin
 • buxusplanten
  • OPGELET: buxusplanten worden NIET toegelaten, wegens mogelijke aantasting door buxusmot

Buxus moet op het recyclagepark afgeleverd worden bij tuinafval. Wanneer buxusplanten worden gehakseld en als mulchmateriaal wordt gebruikt, is er een hoog risico op verdere verspreiding van de buxusmot.

Het buxusafval wordt best afgevoerd naar een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot. 

Thuiscomposteren van buxusmateriaal is om deze reden dus ook af te raden.

bedrag

 • periode buiten de hakselweek: 0.075 euro per geleverde kg snoeihout en 0.020 euro per kg gemengde houtsnippers
 • tijdens de hakselweken: gratis leveren van snoeihout en gratis meenemen van snippers

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.