stedenbouwkundig attest

Als je zeker wil zijn of een bepaald project of de verkaveling van een perceel mogelijk is vóór je de eigenlijke aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant als er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn.

Het stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig en kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften 
  • de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek binnen een aanvraag tot omgevingvergunning geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Een gunstig stedenbouwkundig attest en de opgelegde voorwaarden kunnen daarna de basis vormen voor een aanvraag tot een omgevingsvergunning.

procedure

Voor de aanvraag van een stedenbouwkundig attest heb je geen architect of landmeter nodig.

Vul het onderstaande aanvraagformulier in en voeg de nodige bewijsdocumenten toe:

  • inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand
  • schetsen van het gewenste project
  • minimum 3 foto's van de projectzone
  • een beschrijvende nota van het project
  • eventueel terreinprofielen

Bezorg het aanvraagformulier met bewijsdocumenten in vier exemplaren aan het lokaal bestuur:

  • via afgifte in het gemeentehuis na afspraak
  • per post aan college van burgemeester en schepenen, team ruimtelijke ordening, Markt 1, 2450 Meerhout.

bedrag

De behandeling van een aanvraag tot stedenbouwkundig attest kost 25 euro.

Lees het volledige belastingreglement.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.