subsidie sportvereniging

Erkende sportverenigingen van Meerhout kunnen jaarlijks een aanvraag tot subsidie indienen bij het team vrije tijd op de daartoe bestemde formulieren. 

Een aanvraag tot subsidie moet jaarlijks ingediend worden vóór 30 september. De sportfunctionaris legt de aanvraag, samen met een advies van de gemeentelijke Sportraad, voor aan het college van burgemeester en schepenen dat de sportvereniging al dan niet een subsidie toekent. 

De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 december van hetzelfde jaar.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.