subsidie startende huisartsen

Lokaal bestuur Meerhout wil de vestiging van startende huisartsen ondersteunen en de medische capaciteit in Meerhout vergroten.

Daartoe werd in zitting van 25 september 2023 het 'Reglement subsidiëring startende huisartsen' goedgekeurd. 

Het reglement vind je via deze link: reglement subsidiëring startende huisartsen

Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. 

voor wie?

Voor elke huisarts die voor het eerst een praktijk opstart.

Het statuut van de huisarts; als zelfstandige, als werknemer, als collega in een collectief van huisartsen of in een andere hoedanigheid maakt daarbij geen verschil.

voorwaarden

De subsidie, geheel of gedeeltelijk, kan enkel worden toegekend als ook aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De praktijk waarbinnen de consultatie vermeld in artikel 2 plaatsvindt moeten gevestigd zijn in Meerhout.
  • De huisarts draagt bij aan de organisatie van wachtdiensten voor dringende consultaties buiten de werkuren of tijdens het weekend. In welk geheel of voor welke regio die wachtdiensten gepresteerd worden is van geen belang, zolang Meerhout tot het wachtgebied behoort.

De huisarts verbindt er zich toe de consultatie-uren waarop de subsidie is berekend minstens vijf jaar aansluitend aan te blijven bieden. Bouwt hij of zij het aantal uren af, dan wordt de subsidie pro rata teruggevorderd.

procedure

De subsidie wordt aangevraagd door de startende huisarts door middel van het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Het ingevulde formulier bezorg je digitaal aan info@meerhout.be

bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal uren consultatie die de huisarts aanbiedt binnen de huisartsenpraktijk. De vorm: vrije raadpleging, op afspraak, op huisbezoek of een andere vorm van consultatie, maakt daarbij geen belang uit. De subsidie bedraagt 20 000 euro indien minstens 34 consultatie-uren per week beschikbaar gemaakt worden.

Een huisarts die minder uren consultatie aanbiedt ontvangt de subsidie pro rata. De mate waarin de aangeboden uren consultatie effectief met prestaties worden ingevuld is hierbij niet van belang.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.