tijdelijke afwezigheid

afspraak maken

Als je langer dan 3 maanden op een ander adres dan je hoofdverblijfplaats verblijft, bijvoorbeeld voor studies, beroeps-, gezondheids-, toeristische redenen, dan meld je dit aan team burgerzaken.

Deze vermelding in het Rijksregister alsook de toestemming tot tijdelijke afwezigheid is belangrijk om een ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters te voorkomen.

Als je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op jouw hoofdverblijfplaats zonder jouw tijdelijke afwezigheid te melden bij de dienst Burgerzaken, kan dit een reden zijn om de procedure ambtshalve afvoering op te starten, op voorwaarde dat jouw huidige woonplaats niet gekend is.

voor wie?

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met uw gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

voorwaarden

 • Je beschikt over een hoofdverblijfplaats waarnaar je op elk moment kan terugkeren
 • Je hebt voldoende belangen in deze hoofdverblijfplaats
  - Of een onbewoonde woning voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te
   kunnen leven
  - Of een woning bewoond door gezinsleden, die reeds bij aanvang van jouw tijdelijke
   afwezigheid in de woning verblijven
 • Jouw afwezigheid is uiteraard tijdelijk

Een tijdelijke afwezigheid kan maximum voor een termijn van 1 jaar.

Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 1 jaar.

procedure

1e Aanvraag en verlenging

 • Persoonlijk, na afspraak, bij team burgerzaken. 
 • Formulier hieronder downloaden en per mail/brief bezorgen aan team burgerzaken.

Als niet-Belg ontvang je een bijlage 18, waarmee je naar Meerhout kan terugkeren
 

Opgelet! Jouw tijdelijke afwezigheid eindigt als

 • je terugkeert naar jouw hoofdverblijfplaats
 • er nieuwe bewoners op jouw hoofdverblijfplaats wonen tijdens jouw tijdelijke afwezigheid
 • je tijdens jouw tijdelijke afwezigheid geen band meer hebt met het gezin op jouw hoofdverblijfplaats
 • je geen verlenging van tijdelijke afwezigheid hebt aangevraagd bij team burgerzaken
 • je je inschrijft op een ander adres in België of je definitief naar het buitenland verhuist

bedrag

Gratis.

afhandeling

Je vult een verklaring in bij team burgerzaken.

Je vertrek wordt in het rijksregister geplaatst en de vermoedelijke duur van je afwezigheid wordt genoteerd.

Je meldt je bij team burgerzaken binnen de 15 dagen na jouw terugkeer.

regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

wat meebrengen?

Je brengt het volgende mee naar je afspraak of je stuurt dit per mail aan team burgerzaken:

Belgen: 

 • identiteitskaart
 • adres in het buitenland
 • eventuele bewijsstukken

Niet-Belgen:

 • geldig verblijfsdocument (A, B, E en F-kaart. Geen attest van immatriculatie = oranje kaart)
 • reispaspoort
 • adres in het buitenland

Bijkomend en afhankelijk van de categorie volgend bewijsstuk:

 • personen in verpleeginrichtingen: attest geneesheer
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • politie: attest FOD Justitie en Politie
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • personen met beroepsredenen: attest werkgever
 • student: attest school/hogeschool/universiteit

meer info

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-inschrijving-in-de-bevolkingsregisters/

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.